http://www.de-duivencoach.nl/mediapool/86/866559/resources/big_45626748_0_694-80.png

Postduivenverenigingen verkeren in zwaar weer. Zoals ik in mijn vorige column over dit onderwerp al schreef, worden er jaarlijks enkele tientallen duivenclubs opgeheven. Op die column waarin Berend en Corrie Super en hun inmiddels opgeheven vereniging de Skymasters centraal stonden, kreeg ik diverse reacties. Het verhaal van Berend en Corrie werd herkend. De zogenaamde bejaardensoosfunctie van de veelal kleine postduiven-verenigingen met voornamelijk oudere leden, werd door sommigen van de liefhebbers die reageerden heel belangrijk gevonden. Voor enkelen is het sociale contact zelfs de enige reden om nog duiven te houden. Dat jongere leden hier veelal geen boodschap aan hebben en hun sociale contacten buiten de vereniging onderhouden, blijkt verschillende liefhebbers die buiten hun duiven(vrienden) vaak weinig andere contacten onderhouden, soms diep te raken. De meeste jongere liefhebbers beleven de duivensport meestal veel meer als prestatiesport en zien het verenigingsgebeuren als een middel om hun sport uit te oefenen en niet als een doel om hun sociale leven in te vullen.

Er waren ook mensen die in hun reactie aangaven dat ze eventueel best bereid zijn om te betalen voor het laten inkorven van hun duiven. De tijd in het duivenlokaal vinden ze vaak verspilde tijd. Ik verwacht dat de verenigingen zoals we die nu kennen over een aantal jaren niet meer zullen bestaan en dat er steeds meer regionale duivensportcentra zullen verrijzen, zoals die er nu ook al een aantal zijn.

Gerard Olsthoorn

Een vereniging die al tientallen jaren geen eigen lokaal meer heeft en waarvan de leden elkaar nooit ontmoeten, is PV Airsport. Deze in 1971 door de onlangs overleden Willem van de Veer (zie mijn column van 4 november 2011) opgerichte vereniging, heef 80 leden verspreid door het gehele land. Het is een vereniging voor duivenliefhebbers die niet met hun duiven aan wedvluchten deelnemen. Voorzitter en ringenadministrateur is de 68 jarige Gerard Olsthoorn uit Zevenhoven. Gerard geniet vooral grote bekendheid door zijn vele successen in de wereld van de showpostduiven. Hij heeft vanaf zijn 13e jaar postduiven, met een onderbreking van enkele jaren tijdens en na zijn diensttijd. De duivenbacil heeft hij van een neef Jan v.d. Bosch die nog steeds met duiven vliegt in Bergschenhoek. Met een andere neef eveneens met de naam Jan v.d. Bosch vloog Gerard ook nog een aantal jaren onder de naam Comb. BEO. Zowel zelfstandig als in combinatie kan Gerard terugkijken op mooie successen als bijvoorbeeld het kampioenschap Rotterdam en omstreken van de z.g. poulevluchten. Dankzij vaste waarden als de 888, de 922 en de 364 werd in één van de topjaren in 5 weken tijd ruim 4500 gulden aan poulegeld verdiend, wat destijds een smak geld was. De duiven waar die successen mee behaald werden, waren hoofdzakelijk afkomstig van J. Mijndert uit Pijnacker, v.d. Flaesduiven van Eijerkamp en nazaten van een topkweker die op de vogeltjesmarkt in Antwerpen was gekocht.

In 2000 is Gerard gestopt met vliegen en overgeschakeld naar de tentoonstellingen. Hij bezat al enige tijd enkele showduiven, maar deed er weinig mee. Op een gegeven moment was zijn werk niet meer te combineren met de vliegsport.

“Wil je ruzie krijgen: moet jij zaterdags duiven opvangen en je vrouw bloemen laten snijden.”

Helemaal zonder duiven was echter ondenkbaar voor Gerard dus ging hij zich op de shows toeleggen. Het seizoen met de showduiven/tentoonstellingen speelt in de winterperiode, wanneer de drukte met het werk in de bloemenwereld gedaan is. Gerard behaalde met zijn showduiven vele successen. Zo had hij onder andere in 2005, 2011 en 2012 de mooiste duif van Nederland tijdens de Nationale Manifestatie. Ook afgelopen jaar waren er weer podiumplaatsen voor hem op de Nationale Manifestatie met de mooiste jonge doffer en 2e mooiste jonge duivin. Daarnaast heeft Gerard diverse functies in verenigingsverband vervuld, is hij convoyeur geweest, is hij keurmeester bij de GvK, schrijft hij de reportages over de "Keizer van de Show' in het Spoor der Kampioenen, is hij dopingcontroleur en zoals hiervoor al beschreven voorzitter en tevens ringenadministrateur van PV Airsport. De duivensport zit in zijn bloed zegt Gerard en dat hij in verband met ernstige COPD probleem met de actieve duivensport zal moeten minderen dan wel stoppen, gaat hem dan ook zwaar aan het hart. Wellicht dat Gerard zich dan fanatieker op het verzamelen (duivenringen en eigendomsbewijzen) zal storten, wat ook een hobby van hem is.

PV Airsport

Gerard is met steun van zijn dochter samen met Hein van Mol de drijvende kracht achter PV Airsport. Deze vereniging waarvan ik zelf ook lid ben, organiseerde in de beginjaren veel activiteiten als wedvluchten, attractievluchten, verkopingen en tentoonstellingen. Omdat de leden door het hele land verspreid wonen is gestopt met het organiseren van activiteiten voor de leden. Gerard;

“Er is geen binding onderling en de kilometers zijn te groot voor de leden om aan een tentoonstelling deel te nemen. Op een vergadering zat vaak het bestuur alleen in de zaal. Het heeft zelfs weinig gescheeld of de vereniging was opgeheven, toen Willem van der Veer de oprichter en secretaris van de club vanwege zijn gezondheid de functie van secretaris niet meer kon uitvoeren. Omdat mijn dochter zich spontaan aanbood als secretaris nadat ze van de opheffingsplannen hoorde is de opheffing voorkomen.”  

Een vereniging als PV Airsport http://pvairsport.webnode.nl/ voorziet duidelijk in een behoefte. Via deze vereniging kunnen ringen besteld worden en is men aangesloten bij de NPO. Voor de leden van PV Airsport is dat genoeg. Er bestaat geen behoefte aan meer contact met clubleden. Een groot gedeelte van de leden heeft kleurpostduiven en ook de kweekcentra zijn bij PV Airsport rijkelijk vertegenwoordigd. Als het vliegen te veel van iemand vergt, door welke omstandigheid dan ook en men geen afstand van de duiven wil doen, is PV Airsport een goed alternatief. Gerard:

“De grootste reden waarom PV Airsport nog steeds groeit is volgens mij dat ze via deze weg officiële NPO ringen kunnen verkrijgen, op naam van de liefhebber. Ze worden afgeleverd op 2 januari in het nieuwe jaar en verdwaalde duiven kunnen getraceerd worden indien zij opgegeven worden. Ook het niet gebonden zijn aan een vliegende postduivenvereniging en werkzaamheden te moeten verrichten, is een reden. Men heeft het duivenvirus in het lijf en houdt daarom nog steeds duiven, maar de rompslomp van meedoen aan vluchten is de meeste van onze leden vaak te veel. Dit jaar heb ik voor onze leden 7.300 ringen besteld en bij hen bezorgd (volgens mij zijn wij daarmee één van de grootste verengingen). Er is bij Airsport inderdaad geen sprake van een verenigingsleven, maar nu we tegenwoordig elektronisch constateren is het verenigingsleven bij veel verenigingen ook sterk gedaald. En dan hebben we het nog niet eens over verenigingen waar de sfeer minimaal is omdat er liefhebbers zijn die 100 tot 200 duiven per vlucht inkorven. Bij ons is het lidmaatschapsgeld bovendien slechts 25 euro en bij vele verenigingen ligt dat bedrag een stuk hoger. Ook dit aspect zal mensen naar ons doen overstappen die niet (meer) met hun duiven vliegen.”

Bestuurslid zijn van een vereniging is sowieso soms lastig, maar om dit te zijn van een duivenvereniging waarvan de leden weinig binding met elkaar hebben, met in begrip van het bestuur, vergt soms een olifantshuid. Gerard;

“Ik ga geen namen noemen, maar wel een paar voorbeelden van gemakzucht en nonchalance waaraan ik me steeds meer ga storen. Zo heeft afgelopen jaar medio september ca. 50% van de leden nog niet gereageerd op het verzoek om ringen te bestellen voor 2017. Ik had ca.3.000 ringen minder in bestelling dan het jaar ervoor. Bekende liefhebbers met grote aantallen ontbraken en hadden niets opgegeven. Enige weken later heb ik een 2e mail de deur uit gedaan aan deze leden en dat hielp voor een deel. Een week daarna heb ik degenen gebeld die op de 2e mail ook niet hadden gereageerd. We zitten immers aan een tijdslimiet gebonden bij het NPO om de ringen te bestellen. Dan heb je nog het probleem van wanbetalers. De bij het NPO bestelde ringen worden 14 dagen later automatisch afgeboekt van de Airsportrekening. Velen betalen direct nadat zij besteld hebben en zo hoort het ook. Echter eind december moeten er nog verschillende wanbetalers gemaand worden te betalen onder de noemer ”de ringen zijn binnen, maar vooralsnog krijg je de ringen niet”. En dan krijg je bijvoorbeeld te maken met zaken als het volgende; een grote liefhebber bestelde ringen maar betaalde ze niet. Na hier meerdere mails aan te hebben besteed, heb ik tenslotte gebeld. De liefhebber gaf toen te kennen dat hij eerdaags stopt met de sport. Maar wat doen we dan met de op zijn naam afgeleverde ringen? Die kan ik niet zomaar doorschuiven naar een andere liefhebber. Hierop krijg je dan een antwoord in de trant van “stuur ze maar terug naar het NPO en dan krijg je je geld wel terug”. Het afgelopen jaar zijn het aantal incidenten van bovengenoemde aard buiten proportie geweest.”

In deze tijd waarin steeds meer liefhebbers aan éénhokraces deelnemen, bijvoorbeeld omdat het loslaten van de duiven om het huis soms vanwege de roofvogel geen haalbare kaart meer is, zou ook deze doelgroep die nu nog vaak lid van een plaatselijke duivenclub is, kunnen gaan uitwijken naar Airsport. Hierdoor zou Airsport nog wel eens flink kunnen gaan groeien. Dit wordt door Gerard bevestigd.

Tot slot nog enkele vragen:

Over 4 jaar zou PV Airsport 50 jaar bestaan. Gaat PV Airsport dit jubileum halen als het aan jou ligt, ondanks de toenemende negatieve ervaringen zoals hiervoor omschreven?

Halen doen we dat zeker! Elk nieuw lid is van harte welkom!

Onderneem je zelf nog activiteiten om leden te trekken? Of hoeft de vereniging niet groter van jou?

In het verleden heb ik vaak op de manifestatie en de voorjaarsbeurs gestaan met een stand. Alle activiteiten moeten echter van Hein Mol en mij afkomen. Ondanks dat ik dat geweldig vond, zijn deze activiteiten in verband met mijn ziekte te belastend geworden.

Wat zou je graag anders zien binnen de duivensport?

De betutteling vanuit het NPO. De regelgeving betreffende het moeten vliegen in een bepaalde afdeling en/of rayon zou minder streng moeten gehanteerd.

Hoe zie jij de toekomst van de duivensport? 

Relatief moeilijk. Ouderdom van de melkers speelt een negatieve rol. De grote dominantie van hokken met veel duiven is een doodsteek voor de gewone liefhebber. Het is de professional tegen de amateur (in geen enkele andere sport is dat gangbaar). Daarnaast is de duivensport niet goedkoop.

Nico van VeenIN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

John Logemann - Prijsuitreikingen -

Prijsuitreikingen, ze zijn er weer genoeg in deze tijd van het jaar. Gisteren hebben we die van het NIC Holwerd weer ...

John Logemann

Evelien's Journaal - 'KWF en ...

Zaterdag 12 oktober was er weer de jaarlijkse HABRU duiven dag t.b.v. het KWF. Gero wilde er graag heen om daar ...

Evelien's Journaal

John Logemann - Wintertijd -

  Zondagochtend, het is buiten nogal grijs, in de verte hoor ik het geluid van de overtrekkende ganzen. Het ...

John Logemann

COLUMNS

Soort van rust - Sjaak Buwalda

Qua kleurspeling van de natuur misschien wel de mooiste tijd van het jaar, een ander vindt het weer vervelend om al ...

Sjaak Buwalda

John Logemann - Prijsuitreikingen -

Prijsuitreikingen, ze zijn er weer genoeg in deze tijd van het jaar. Gisteren hebben we die van het NIC Holwerd weer ...

John Logemann

Ad Schaerlaeckens - Heet van de naald -

146.400 € werd gisteren door (wie anders dan) een Chinees op tafel gelegd. Niet voor een heel hok ...

Ad Schaerlaeckens