Toen ik zo’n anderhalf jaar geleden op Het Praathuis de laatste nieuwtjes aan het lezen was, werd mijn aandacht getrokken door een nieuwe topic getiteld “Nieuwe Duivenkrant”. De eerste gedachte die in mij opkwam was; “Je moet wel heel overmoedig zijn om in deze tijd nog een nieuwe duivenkrant op te willen zetten”. Nadat ik de eerste paar nummers gelezen had, overwon ik mijn aanvankelijke scepsis en begon ik steeds meer in het succes van dit blad te geloven. Ik ben van mening dat iemand die zoveel moed toont en daarnaast enorm zijn best doet er iets moois van te maken, een eerlijke kans moet krijgen om te laten zien wat hij kan. Zo iemand durft zijn nek uit te steken en neemt grote financiële risico’s terwijl iedereen van te voren al kan inschatten dat grote winsten nooit behaald zullen gaan worden in een markt die niet groeit maar alsmaar kleiner wordt. Daarnaast is het vanzelfsprekend dat hij veel kritiek over zich heen zou krijgen, hetgeen ook gebeurd is, maar waar Tony niet wakker van heeft gelegen. Daar waar hij kan probeerde hij wel iets met de kritiek te doen, maar sommige zaken lagen buiten zijn invloed. Verder heeft Tony in de beginfase ook wel reportages van anderen overgenomen wat hem eveneens op kritiek kwam te staan, net als de taal- en spelfouten waarvan vooral in de beginfase sprake was.

Maar gaandeweg slaagt hij er steeds meer in om de hobbels die op zijn pad komen, weg te nemen en zijn er steeds meer liefhebbers die zich op zijn blad abonneren. Mijn nieuwsgierigheid naar de persoon Tony Berlijn was inmiddels gewekt en ik besloot om een bezoek aan Kampen te brengen om met hem van gedachten te wisselen over de toekomst van de duivensport. Iemand die een nieuwe duivenkrant durft op te zetten heeft daar vast wel ideeën over, was mijn achterliggende gedachte.

Tony is 32 jaar, woonachtig in Kampen en opgegroeid in Lelystad. Van jongs af aan waren er al duiven in zijn leven. Zijn vader had al duiven en Tony kreeg de duivensport dus met de paplepel ingegoten. Hij woont vanaf 2004 op zichzelf en beoefent vanaf die tijd zelfstandig de duivensport. De laatste tijd steekt hij echter weinig tijd in zijn duiven maar gaat al zijn vrije tijd zitten in “Topwings”. Tony werkt als service monteur die verstoppingen verhelpt en inspecties verricht aan leidingen/afvoeren. Onregelmatig werk dus waarbij ook menig overuur moet worden gedraaid. Geen ideale baan voor de duivensport waarbij veel juist om regelmaat draait. Neem daarbij ook nog in ogenschouw de tijd en energie die er gaat zitten in het opzetten van een duivenkrant, dan zal een ieder begrijpen dat zijn ambities voor wat betreft het succesvol met duiven spelen momenteel niet zo groot zijn. Er moeten immers keuzes worden gemaakt. Maar ambities om t.z.t. iets in de duivensport te bereiken zijn er wel degelijk. Zo hoopt hij in de toekomst nog eens Barcelona te winnen.

Tony liep al lange tijd met het idee rond om zelf een duivenkrant uit te gaan geven, maar heeft er erg lang op zitten broeden voordat hij uiteindelijk de stap heeft gezet om Topwings op de markt te brengen. Hij heeft eerst een aantal deskundigen geraadpleegd en goed marktonderzoek gedaan en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er een markt was voor een nieuw postduivenblad. De voorwaarde was wel dat hij zich goed moest onderscheiden van de bestaande duivenkranten en dat is de uitdaging die hij is aangegaan. En dat betekende dat hij financiële risico’s moest nemen. Dit mocht echter geen nadelige consequenties voor de kwaliteit hebben. De kwaliteit van het blad, full colour en voldoen aan de eisen van deze tijd stond en staat bij hem voorop. Zijn streven is om continu te blijven proberen het blad beter te maken. Elke maand wordt de lat een treetje hoger gelegd. Tony realiseert zich dat zijn doelgroep voor het merendeel bestaat uit 60 plussers. Een groot deel van hen heeft liever een mooi en goed leesbaar blad in de hand dan dat zij achter internet te zitten.

Inmiddels bestaat het blad anderhalf jaar en heeft het iets meer dan duizend abonnees. De critici die hem verweten niet in te spelen op de realiteit, aangaven dat papieren kranten achterhaald zijn, er geen ruimte meer is voor een nieuw duivenblad, etc. lijken toch geen gelijk te krijgen. Loyaliteit is voor Tony heel belangrijk. De mensen die hem vanaf het begin af aan steunden en in hem geloofden blijft hij ook trouw. Degenen die in het begin de draak met hem staken en hem belachelijk maakten, laat hij links liggen. Hij volgt zijn eigen koers en weet wat hij wil. Al eerder schreef ik dat er in de duivensport opvallend vaak een eigen koers wordt gevaren en dat er geen of weinig gebruik gemaakt van kennis en vaardigheden van anderen. Dit geldt echter zeker niet voor Tony. Deskundigheid die hij zelf niet bezit haalt hij in huis. Zonder hulp kom je nergens maar je moet wel bij de juiste personen om hulp te rade gaan, zegt hij. “En dan nog kun je op je bek gaan, want de maatschappij is complex en problemen liggen overal op de loer.”

Ik vind het interessant om naar de toekomst van de duivensport te kijken vanuit het gezichtspunt van een ambitieuze jonge liefhebber als Tony. Hij heeft veel nagedacht over dit onderwerp en spreekt hier ook geregeld met andere liefhebbers over. Zoals de duivensport nu nog wordt beoefend zal deze zijn langste tijd gehad hebben, denkt hij. “Er stoppen meer liefhebbers dan dat er bij komen. De gemiddelde leeftijd van de postduivenliefhebber ligt dichter bij de 60 dan bij de 35. Ik denk dat de verenigingen en inkorflokalen die binnen 5 tot 10 jaar zullen worden opgeheven, c.q. hun deuren zullen sluiten in aantal fors zal toenemen. Daarnaast groeien eenhoksraces in populariteit. Er zijn steeds meer liefhebbers die enkele duiven mee doen op de diverse internationale races en met succes. Je ziet vaak een Nederlandse duif/hok in de kop van de uitslag. Ik denk dat dit ook steeds meer de toekomst gaat worden.” Tony constateert terecht dat de duivensport dikwijls alleen maar negatief in het nieuws is. Enkele weken geleden was er het fraudegeval waarvoor in de lokale media veel aandacht was en ook over de verliezen met jonge duiven kon je de afgelopen tijd regelmatig berichten lezen. Om meer mensen in de duivensport geïnteresseerd te krijgen is het vaker in het nieuws brengen van positieve stukken over de duivensport zeer belangrijk, zegt hij. “Zo heeft Bas Verkerk die in het TV programma “Wedden dat ik het kan” te gast was, de duivensport een goede dienst bewezen. Mensen spraken me destijds hierover aan en vroegen me of ik ook al mijn duiven kende.” Tony geeft aan dat positief belichten van de jeugd in de duivensport wel voor een aanzuigende werking kan zorgen. Zeker als kinderen op één of andere manier al eens met de duivensport te maken hebben gekregen, bijvoorbeeld via een familielid, zullen ze  ontvankelijk zijn voor zulk nieuws over jeugdige liefhebbers. Zo’n beginnend jeugdlid moet dan wel wat steun krijgen vanuit de vereniging. “Die steun zal geboden kunnen worden in de vorm van begeleiding, gratis een aantal duiven mogen spelen, leenhokken en leenklokken en uiteraard ze voorzien van bruikbare duiven. Het starten moet hoe dan ook gestimuleerd worden! Wanneer zulke nieuwe liefhebbers met de jonge duiven dan goede resultaten behalen zullen ze hier de energie uithalen om door te gaan, ook als het dan later soms wat minder gaat. De duivensport is te ingewikkeld om een beginneling en/of jeugdlid het allemaal zelf uit te laten zoeken. In iedere vereniging of woonplaats zouden daarom één of twee liefhebbers wekelijks enkele uren in het begeleiden van nieuwe leden moeten willen steken”.

Tot slot noemt Tony een aantal zaken die van invloed zijn op de terugloop van het aantal duivenliefhebbers, zoals het toenemend aantal slachtoffers door roofvogels, in sommige streken de enorme overmacht van grote topspelers, verslechterende sfeer in sommige verenigingen en nog een aantal zaken die algemeen bekend worden geacht. Toch is Tony, net als ik van mening dat de duivensport beslist wel een toekomst heeft, ook al zal die er als Tony de gemiddelde leeftijd van de huidige duivenliefhebbers heeft bereikt, heel anders uitzien.

Nico van Veen - http://www.de-duivencoach.nl/

TIP: Ook het prachtige duivenblad TOPWINGS ontvangen klik hier!IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Evelien's Journaal - We beginnen ...

Als eerste iedereen een héél fijn en gezond nieuwjaar gewenst. Eveneens dat het een succesvol ...

Evelien's Journaal

John Logemann - over een mooie middag ...

Ik schreef gisteren op Facebook, met begeleidende foto's dat het wonderlijk is dat er in Drenthe een ontmoeting ...

John Logemann

Boomer - John Logemann

Het kwam gisteren voorbij, op elke zender, in de (digitale) kranten, het lag ook bij veel mensen op de lippen. ...

John Logemann

COLUMNS

Bonnen & duiven - Ad Schaerlaeckens -

WEER EEN Als je wat ouder wordt komen de gebreken. Bij de een wat meer dan bij de ander. Ik kan er helaas over ...

Ad Schaerlaeckens

Ad Schaerlaeckens - Laatste Bon

De bon die we geschonken hadden voor de club in B N ging wel erg duur weg. Maar er komt een herkansing. Voor ...

Ad Schaerlaeckens

John Logemann - over een mooie middag ...

Ik schreef gisteren op Facebook, met begeleidende foto's dat het wonderlijk is dat er in Drenthe een ontmoeting ...

John Logemann