Nog nooit hoorde je deze twee woorden zo vaak als in deze tijd. Dat geldt ook voor duivenliefhebbers. Een voorbeeld: Voor Baarlenaren geldt het niet maar liefhebbers van elders kunnen helaas Belgie niet meer in om bij de gekende voerhandel van Tilburg duivenvoer of anders te halen. Ronny mag wel verzenden en dat gebeurt momenteel met volle pallets tegelijk. Daarvoor moet wel online besteld wat veel oudere liefhebbers niet lukt. HELP ELKAAR !!!!   Bestel bijvoorbeeld voor 5 man tegelijk en doe het vooral tijdig.

 

Aan huis gebonden  (22-03-2020)

Als ik ‘s morgens bij het opstaan naar buiten kijk en een blik werp op de verlaten straat voelt het alsof je in een boze droom bent terecht gekomen. Gezellig is anders en de troost is schraal, maar besef dat zowat alles en iedereen zwaarder wordt geraakt dan duivenliefhebbers en hun sport.

LEZEN

J v D zit gedwongen thuis en is blij dat hij er achter kwam (nu pas) dat je op deze site ook vele honderden artikelen kan lezen. ‘Waarom niet in boekvorm uitgegeven?’

Simpel: Die verkopen nog amper omdat men zowat alles wat men wil lezen kan vinden op Internet. Zoals op deze site dus.

Ooit was dat anders. Het Janssenboek was binnen twee weken uitverkocht ondanks de gigantische oplage van liefst 15.000. Half de familie moest er aan te pas komen om adressen te schrijven. Een wagen van de PTT kwam enkele keren speciaal langs om boeken op te halen.

‘Het beste van….” (deel 1) hetzelfde verhaal. Ik stond er mee in Den Bosch tijdens de ‘Manifestatie’. De rij kopers werd zo lang dat ik de hulp van Jeroen Braad en Kees de Joode moest in roepen.

Van ‘Het beste van…” (deel 2) daarentegen zijn er nog een aantal over.

Voor video’s en DVD’s geldt overigens hetzelfde. Mensen kopen die nog amper.

Opnieuw werd bij mij thuis een lading boeken opgehaald. De adressen waren door ons gesorteerd op postcode, vandaar die verschillende zakken. Dat scheelde in de prijs. 

EN NOG DIT

Weer prijs. Afgaande op wat je hoort van anderen en wat ik op eigen hok mee maak krijgt men stellig de indruk dat de roofvogels in de tweede helft van maart het meest actief zijn. Iedereen bepaalt het voor zich, maar hier blijven de duiven enkele weken binnen.


Persbericht uit Belgie  (21-03-2020)

Ons bereikte volgend persbericht uit Belgie: Persbericht FV dierenartsen met een bijzondere interesse voor sportduiven

Richtlijnen dierenartsenbezoek duivenliefhebbers i.v.m. de Corona maatregelen

 De FV van dierenartsen met een bijzondere interesse voor sportduiven wijst erop dat ook dierenartsen richtlijnen ontvangen hebben via de Orde van dierenartsen met als doel het coronavirus in te dijken. Deze maatregelen moeten helpen om deze epidemie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. Aangezien daar bovenop nog eens de gemiddelde leeftijd van de duivenliefhebber-klant in de 65+ categorie zit, is het gevaar voor ernstige gevolgen van Corona infectie niet gering te noemen.

Daarom willen we de duivenliefhebbers oproepen om enkel voor dringende gevallen zoals echt zieke dieren de dierenarts te raadplegen. Bel uw dierenarts bij twijfel eerst op.

Om zoveel mogelijk onderlinge contacten te vermijden, kan de dierenarts u, rekening houdend met onderstaande richtlijnen, ontvangen;

er wordt enkel gewerkt na afspraak

alleen medisch noodzakelijke handelingen worden uitgevoerd (zieke dieren en urgenties)

routinecontroles worden uitgesteld

de zieke duiven mogen slechts door 1 persoon vergezeld zijn tijdens het onderzoek

verplicht handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van het kabinet

vermijd contact en houd 1,5 meter afstand

wacht in de auto wanneer er reeds iemand in de wachtzaal zit

huisbezoeken worden uitgesteld

 We merken veel zenuwachtigheid om aan het nieuwe duivenseizoen te beginnen. Als we echter zien welke sportevenementen op wereldschaal zijn afgelast of uitgesteld, vrezen we dat de duivensport hier niet van zal gespaard blijven en moeten we zeker rekening houden met afgelastingen voor een langere tijd dan 6 april. Daarom lijkt ons enige rust en zin voor realisme op zijn plaats. Routine onderzoeken kunnen in deze optiek gerust nog even uitgesteld worden.

De dierenartsen hopen uiteraard dat we deze hachelijke periode snel kunnen afsluiten maar vinden het ook hun plicht om zich strikt aan deze maatregelen te houden. Dat is de enige manier om hiermee om te gaan.  Indien er nieuwe richtlijnen van toepassing zijn, zullen we deze zo snel mogelijk communiceren.

 FV dierenartsen met een bijzondere interesse voor sportduiven.


 Allerhande  (20-03-2020)

SCEPTISCH

Tot mei wordt er dus zeker niet gevlogen. Dan wel? Geloof ik helemaal niets van. Denk dat je eerder, sorry voor mijn scepsis, moet denken aan juli. Hoe daarop in te spelen? Duiven die nu een maand, bij sommigen zelfs langer, gescheiden zitten, kan je mogelijk beter samen laten. Verduisteren dan? Misschien. Heb de duivenwijsheid ook niet in pacht.

INFAAM EN ABJECT

Zou Bram M zeggen. Ik heb het over makelaars in luchtkastelen (verkopers van overtollige supplementen die duiven kunnen missen) . Sommigen spelen nu in op de crisis. Op hun site, of middels mails met als enig doel: zakken vullen.

MENSEN EN DUIVEN

Dat de Belgen geen duiven op mogen leren houdt natuurlijk in dat ook Nederlanders daar met de duiven weg moeten blijven. Met duiven an sich heeft het niets te maken. Met mensen des te meer. Die mogen zich in België alleen verplaatsen indien noodzakelijk. Ik weet het, voor sommige draait veel in hun leven om duiven. Dat verandert wel als ze ouder worden. 

OOK DAT NOG

En of het nieuws al niet negatief genoeg, om een of andere duistere reden (want jongen hebben ze nog niet) lijken roofvogels actiever dan ooit. Verleden jaar kon je rond deze tijd lezen dat de ‘707’ een van onze beste duiven met een fantastisch palmares uiteen gereten voor het hok lag. Gelukkig hebben we daar weinig van gemerkt omdat het leek dat 'alles vloog'. Ook dit jaar zijn we de klos evenals B v d B uit Boxtel, K d L uit Valkenswaard en anderen van wie we het weten. Met duiven enkele dagen vast te houden kan je niets verliezen.

GOED NIEUWS

Of er dan helemaal geen goed nieuws is? Niet in de kranten, niet op TV. Voor mij is momenteel het goede nieuws als er geen nieuws is. Of toch? Twee goede 'duiven kennissen' hebben een lang aanslepende ruzie bij gelegd. Ze leden er beide onder, iets wat je vaker ziet. Ik zeg het vaker: De enige ruzies die je met zekerheid wint, zijn de ruzies die je niet begint.


Welke Film?  (19-03-2020)

Als je ’s morgens de tv aanzet of de krant opent vraagt een mens zich af in welke film hij is beland. In de plaats waar ik woon is het helemaal bizar. Nederlandse winkels zijn open, de Belgische buren zijn dicht. Belgen mogen niet zonder reden op straat. Nederlanders gaan er in grote groepen met de fiets op uit. Hoe apart dit dorp is blijkt uit een artikel dat ik lang geleden begin april schreef.

OUD ARTIKEL

Al gauw weer gaan we vliegen en dat lijkt vanzelfsprekender dan het in werkelijkheid Is. Zo zullen ‘wij’ het voorjaar van 1993 nooit meer vergeten. Een half uur voor het inmanden voor de eerste vlucht kregen we te horen dat we spelen met duiven voorlopig konden vergeten vanwege vogelpest. We konden en wilden het niet geloven omdat elke logica zoek was. In het dorp is immers ook een Belgische club, voor hun duiven gold geen vervoersverbod terwijl de besmetting nota bene in België was! Zo kon het gebeuren dat van liefhebbers wiens hokken tegen elkaar stonden de Belg kon spelen, de Noorderbuur mocht zijn duiven niet eens los laten.

Ik herinner me de spoedvergadering van de club nog na het slechte nieuws. De meeste zaten er ontredderd bij. Lamgeslagen. We voelden ons in de steek gelaten door alles en iedereen.

ANDERS?

'Als de buurman met duiven in een mand over straat fietst mag ik het ook' zei er een. Maar dat was waarschijnlijk een te revolutionaire gedachte. Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan gingen een clubgenoot en ik een pint pakken in "duivenmaatschappij de plezante melker" vlak over de grens op het uur van inmanden. Een voor een stroomden ze binnen, melkers met manden in alle formaten en de meeste met middeleeuwse constateurs. Want het was april en dan is Vlaanderen in de ban van de voorjaarsvluchten uit Quievrain. Mijn maat keek de ogen uit. In het broeierig cafè heerste een sfeer die niet van deze tijd leek. Terwijl de liefhebbers hun mandjes (12-vaksmanden zag je amper) geduldig aanschoven schonk de madam aan de toog eindeloze rijen pinten in. Wachtend op de volgende tournee. En hoe gemeleerd was het gezelschap.

GEMELEERD

De een droeg een kort grijs jasje zoals je die in oude films nog ziet, de ander miste enkele tanden of zelfs een compleet ondergebit, weer een ander droeg een veelkleurige stropdas en was omgeven door een wolk parfum. Maar allemaal waren ze ongecompliceerd en o zo zichzelf. Onder dikker wordende rook werd beurtelings gefluisterd en luidop geschreeuwd in dat onvervalste en dus voor mijn vriend onverstaanbare Vlaams. We zijn op slechts enkele kilometers van huis maar wel in een andere wereld waar mensen van alle rangen en standen elkaar vinden in die onverklaarbare magie die duivensport heet. "Drie filters" riep ik tegen de madam aan de toog. 'Ik kom er aan' riep ze en liep hard de andere kant uit. Al die duiven in zien manden maakte mijn humeur al even zwart als de koffie die werd voorgeschoteld. Ik wilde verdomme ook met duiven spelen!

BELG

Even wenste ik dat ik Belg was, ook zo'n joviale zorgeloze levensgenieter die overal de tijd voor neemt. Ze leken een grote familie: De man met iets tussen de lippen dat ooit sjekkie moet zijn geweest, zijn maat van wie beweerd wordt dat nog nooit iemand hem zag zonder klak met vieze vette rand, die jonge gast in een wolk van parfum, de man met de tandeloze mond en al die anderen. Vergeelde duivenfoto's en geroeste bekers geven de indruk dat de tijd er heeft stil gestaan en duivensport tiert er nog. Was die ooit een middel om de armoede te ontvluchten, de welvaart heeft niet kunnen verhinderen dat duivensport in sommige negorijen nog ongekend populair is. De madam die koffie schenkt: "Iedereen in het dorp hier heeft wel iemand in de familie die duiven heeft. Al is het maar nen nonkel of nen kozijn." We geloofden het graag.  Cafes als deze zie je in Belgie nog veel. Weliswaar zonder duivenclub maar toch als stille getuige van wat ooit was.

WEL OVERDREVEN

Aan Belgie mankeert veel maar ik houd van het land en de taal. Termen als de gazet, den ijzeren weg, de keef, de nonkel en de gendarmerie daar geniet ik van. Ik versta de taal en voel me er thuis. Duivensport mag voor sommigen keiharde business zijn geworden, voor de meeste is het nog puur folklore. De sport van de hesp (ham) en de taart. Van de vroegmis voor de duivenmelkers, de pastoor die zijn preek afrafelt omdat de duiven los zijn en de duivenwijdingen die ook nu nog plaats vinden. Wel een gevaarlijk land als je wat al te veel van de sport houdt. Het gevaar zit hem in de spel mogelijkheden die haast onbeperkt zijn. In Antwerpen elk weekend een vlucht uit Quievrain, uit Noyon, een halve fondvlucht en later nog een fondvlucht en dat alles met jaarlingen en oude apart. Dat betekent wel heel vaak inmanden, heel vaak klokken halen, heel vaak duiven pakken, heel vaak klokken wegbrengen en... uitslagen betalen.

OOK DAN

En dan heb ik het nog niet over de vele vluchten in de week als een of andere heilige wordt herdacht. Maar dat alles leidt wel tot een belachelijke versnippering waardoor je uitslagen krijgt met enkele tientallen prijsduiven en inleggelden die geen enkele Nederlander zou accepteren. Maar Belgen in het algemeen en duivenliefhebbers in het bijzonder houden van vrijheid. Die willen spelen wanneer het hen past en op de vluchten die ze past. Ze houden niet van regels. Ze koesteren hun eigen huis, hun vrijheid en hun pint zoals de Nederlander zijn uitkering en zijn caravan.

KOMT GOED

Mijn slechte humeur duurde niet lang. Alles zou goed komen. Zeker weten, zo zei ik tegen de sportgenoten. En alles kwam goed.   


Twee mails  (18 maart)

 Kreeg vandaag twee mails m.b.t. de Corona crisis. Een van de KBDB en een van Jan. Waarom Jan niet zijn echte naam is zal blijken. 

MAIL EEN

                       MEDEDELING VAN DE KBDB

Rekening houdend met de bijkomende maatregelen die gisterenavond (17/03/2020) werden afgekondigd door de federale overheid in de strijd tegen het coronavirus en meer bepaald dat niet essentiële verplaatsingen worden verboden, willen wij erop wijzen dat het opleren van duiven vanaf VANDAAG (18/03/2020) 12u00 wordt verboden.

De KBDB is er zich terdege van bewust dat dit voor haar liefhebbers een grote opoffering inhoudt maar wij moeten nu al onze krachten bundelen teneinde deze strijd te overwinnen.

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien. LOGORFCB.            COMMUNIQUE DE LA RFCB

MAIL TWEE

Hallo AS. Hoe is het met U. Heb gehoord van U probleem. Hopelijk helpen pijnstillers? Lees elke dag u blog en nu kunt u iets voor de sport doen omdat u veel invloed hebt. U zou velen een plezier doen als u zou kunnen bereiken dat we met duiven spelen. Dat virus heeft niet met duiven te maken en eventueel zouden we een voor een in kunnen manden. Als we maar kunnen spelen want daarvoor verzorg ik toch niet elke dag mijn duiven?’

Toch niet te geloven? Na enig nadenken herinnerde ik me wie deze idioot was. Die was van in de tijd dat ik meende in de besturen te moeten zitten van de club, de Afdeling en de Fond Union. Als een vergadering begon was hij al aangeschoten, op het einde even stomdronken als drie Zwitsers. Een keer heb ik zijn vrouw gezien. Hoewel, zijn 'vrouw’. Meen eerder zijn maîtresse voor in bed. Zijn echte vrouw heette Alcohol. Tijdens zo’n vergadering voerde vooral hij het woord met alleen maar kritiek op alles en iedereen. Zo’n figuur, zo zijn er meerdere, die te simpel, te onnozel, te onbenullig, te hulpeloos, te dom en te ontevreden is om zelf iets te ondernemen.

Omdat ik niet op dergelijke mails zonder ook maar enig niveau zit te wachten stond ik even op het punt hem te blokkeren, maar denk dat dit niet nodig is. Die zal vanzelf niet meer mailen als hij dit leest.

Misschien had ik op zo'n stompzinnige mail beter niet gereageerd, maar wilde even laten zien wat voor mails een mens krijgt als hij een blog heeft.  Anderzijds mogen sommige zielenpoten  wel eens met hun gedrag en houding geconfronteerd worden. Vandaar.


Maandag 16 maart

Gisteren mails gehad van drie duivenliefhebbers. Van een clubgenoot, een van een beginner en een die iets wilde weten over het dorp waarin ik woon.

BEGINNER

De beginner, nog niet lang afgestudeerd, 29 jaar en nu al ver geschopt, had bericht gekregen dat hij voorlopig thuis kon (moest) blijven. Daarom was hij dankbaar voor dit blog, hij keek er alle dagen naar uit en vroeg naar nog meer leesvoer. Nu had hij tijd. Er voor betalen, zoals op Pitts, deed hij principieel niet. De Duif had hij en hij was blij dat ook W de Br daar nu in schreef. Ja, inderdaad goed nieuws. Het heeft twee jaar geduurd voordat Jan en ik hem over konden halen.

Heb hem verwezen naar C Bosua, P Theunis, A Roodhooft en Verbree in Duifke Lacht. Voor degenen die nu in deze Corona tijden een overvloed aan tijd hebben, op deze site staan ook talloze artikelen.

B N

De derde mailer had gelezen over Belgen die Nederlandse cafés en restaurants zaterdag overspoelden omdat daar alles gesloten was. Of het in B N ook zo erg was. Niet zo erg, maar wel een beetje bizar dat het ene restaurant (op Nederlands gebied) propvol zit terwijl het Belgische restaurant tegenover gesloten is.

Rond de eeuwwisseling drong eigenlijk pas goed tot me door in wat voor bizar dorp ik woon. Er was ‘vogelgriep’, ‘wij’ moesten de duiven vasthouden. terwijl er voor de Belgen in het dorp, dat konden ook de buren zijn, niets aan de hand was. Die speelden zelfs. En dan te weten dat die vogelgriep was uitgebroken bij een fazantenhouder in Weelde, nog wel in België. Sterker nog, de liefhebbers in Weelde konden wel spelen. Vreemde wereld ja.

 IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Roerige weken in huize Dijk - Evelien´s ...

  Het is inmiddels al een paar weken geleden dat ik mijn laatste journaal schreef. Reden hiervan was dat ...

Evelien's Journaal

'Trainingsvlucht NIERGNIES (Fr)' - ...

  'Duidelijkheid kwam alsnog...' We hebben inmiddels de 2e 'africhting' achter de rug. ...

Evelien's Journaal

Verbazing - John Logemann -

De wereld veranderd snel. Vandaag zal de geschiedenis ingaan als de dag dat we weer op een terras konden gaan ...

John Logemann

COLUMNS

Zo simpel is het niet - Ad ...

Een Belg vroeg om een koppel eieren van onze beste vliegers en een van onze beste kwekers. Je kan zo’n vraag ...

Ad Schaerlaeckens

Richard de Vegt – Haule / Stambomen.3

Sinds ik mijn laatste column over stambomen en het mijn inziens verkeerde aankoopbeleid van (te) veel ...

Nico van Veen

Eindelijk - Ad Schaerlaeckens -

) Hehe. Het is een jaar geleden dat zo slecht gespeeld werd als vandaag en wel op dezelfde vlucht: Orleans. Maar toen ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor