Het moet nu ongeveer anderhalf jaar geleden zijn dat ik hier, en in de duivenkrant, schande sprak over de KBDB met betrekking tot haar beleid met hok coördinaten. Twee streekgenoten die met duiven wilden beginnen moesten voor een coördinaat, en dat heb je toch nodig, liefst 300 euro aftikken. En dat terwijl het voor iedereen met een GSM een fluitje van een cent is.

De een heeft netjes betaald, voor de ander was dat reden om maar geen duiven te gaan houden. ‘Al kosten genoeg en van een sport met daarin zo veel geldklopperij wilde hij geen deel uit maken.’

Ik wist dat ‘het’ naar de Bond gegaan was en daar heeft men kennelijk ingezien dat men niet goed bezig was. De kosten zijn nu 25 euro plus ‘benzine kosten’ en als het beginners zijn is het gratis. Zoals dus in Nederland.


SEIZOEN 2020

Gaan we op de geplande tijd met duiven kunnen gaan spelen? Vroegere besmettingen (vogelgriep) waren immers anders. Die gingen over van duif op duif. Nu is daarvan geen sprake. Het virus zou alleen overleven in en op het menselijk lichaam. Dus ook geen problemen met die honderdduizenden pakketjes die hier arriveren vanuit uit China. Daarom zou je zeggen ‘voor duivensport geen problemen’. Toch kan ik me, gezien de huidige toestand, niet voorstellen dat we tijdig kunnen starten.

MOET KUNNEN

Jack is een van de weinige liefhebbers die nog werken. ’s Morgens kan hij de duiven niet voeren. Of de vliegers alleen ’s avonds eten geven kan? Natuurlijk. G v d Wouwer deed nooit anders. Heb geadviseerd wat gerst bij de mengeling te doen. Wat ruimer te voeren, zodat wat gerst blijft liggen en die kunnen de duiven dan eventueel de volgende ochtend eten.


Nu ook duivensport (13-03-2020)

In opdracht van de KBDB wordt MET NAME het inmandlokaal in Sint Job tot minstens 3 april  gesloten. Dat betekent tot dan geen vergaderingen, kaartdagen, leervluchten en prijsvluchten. Dit ook ingegeven door de gemiddelde leeftijd van de liefhebbers.

Te vroeg: Eerder schreven we dat de KBDB wedvluchten voor komend weekend, los van Corona, verboden had vanwege te verwachten slecht weer. Zoals dat ook in voorgaande jaren het geval was. Maar het weer zal dan helemaal niet slecht zijn. Zelfs redelijk goed voor de tijd van het jaar. Wel is het nog maar goed half maart. Ofwel veel te vroeg om met duiven te spelen, iets wat ik al vele jaren beweer.  

Murphy, Eric, Kees en Vincent  (13-03-2020)

Peter heeft hier wat eieren mee en ook Eric. Door de laatste voelde ik me wel enigszins gevleid. Die is zich nu, na vele jaren, een weg naar de top aan het banen en dat heeft veel te maken met Brian natuurlijk. Ik voelde me ietwat gevleid omdat hij een streekgenoot is en zelf dus prima aan het spelen is. Natuurlijk is een 20-tal eieren aanschaffen uit prima duiven ook veel verstandiger dan een veelvoud aan geld spenderen aan EEN enkele duif. Peperdure duiven kopen is weinig minder dan speculeren, vooral als het een jonge duif betreft, terwijl ik me niet kan voorstellen dat uit al die eieren niet enkele prima duiven gaan komen.

MURPHY

Van al die eieren van kwekers en vliegers samen, bij Eric, Peter en hier waren er slechts drie onbevrucht, te verwaarlozen dus. En toch zit ik hier te balen als een stekker. Men moet weten dat Vincent slechts èèn koppel kwam halen, als vervanging van een eerder koppel dat onbevrucht was en dat lijkt nu toch weer het geval zeker. Ik baalde omdat het uit een speciaal koppel was en omdat het net hem en alleen hem overkwam, opnieuw.

Nietsche: ‘Veel wat misloopt noemt men pech maar is meestal het gevolg van eigen gemaakte fouten.’ Ik een fout gemaakt? Hoezo dan? Het antwoord is simpel: Welke dwaas geeft eieren weg uit een duif met de naam: “Murphy’s law” ;-).

KEES

C mailt vaker. Nu met de vraag of ik wist wat er met Kees was. Het was zo rustig op zijn site. ‘Misschien geen inspiratie’ dacht ik. Verder schreef hij (weer) dat hij respect had voor Kees en mij omdat we onze mening durven geven. Zeggen dat we met 10 duiven spelen tegen 150 geen sport vinden, terwijl we met sommige van die ‘veel inmanders’ ‘goede maatjes’ zijn.

Inderdaad. Zo kan ik zelf best goed overweg met mensen als van Oeckel, Broeckx, Donckers, Vercammen, Eyerkamp, Verkerk, de Bruijn, Reynen, van Mechelen, v d Merwe enzovoorts, allemaal ‘veel inmanders’, maar… Mag dat voor Kees en mij reden zijn om niet voor onze mening uit te komen? Nee toch. Bovendien, niemand van die mensen heeft me ooit iets verweten.


 Mixed emotions  (11-03-2020)

 Vandaag zag ik Luc weer. Lang geleden. Hij las dit blog elke dag, zo zei hij en ook: ‘Niemand in Belgie speelde afgelopen jaar zo goed als jullie’, met zo veel steenvroege duiven en een onwezenlijk hoog prijspercentage. ‘Niet wat overdreven?’ vroeg ik. Hij weer: ‘Wijs me er eens een aan.’ Sympathieke gast die Luc ;-). Ik groeide zeker 10 cm maar die groei was van korte duur.

Luc stond me altijd bij als een te vroeg kalende jonge gast. Maar, zo bleek, Luc v d P was al 60. Gaat het verdorie zo snel? Mijn goede humeur was bijna weg en zou enkele uurtjes later helemaal weg zijn.

IK MIS PRIKKELDRAAD

Vanwege tijd in overvloed deden we een rondje Chaam en reden langs al die streken waar ik vroeger in deze tijd van het jaar ‘bij verdiende’ met het zoeken naar kievitseieren. Kieviten zaten destijds overal. Aan alle kanten van elk dorp. Overal waren weilanden en overal zaten kieviten. Ontelbare kieviten. Ook grutto’s, leeuweriken, wulpen, patrijzen enzovoorts.

Vandaag niet een van die vogels gezien. Ook de weilanden zijn niet meer. Evenmin als de melkfabrieken zoals je die destijds zelfs in de kleinste negorij kon vinden. Die weilanden waren toen afgebakend met prikkeldraad. Wat ben ik vaak met een kapotte broek thuis gekomen. Nu zie je oneindige groene lappen grond, zo glad als een biljartlaken. Op zo’n vlakte is elk vogeltje een sitting duck voor roofvogels, vossen enzovoorts. Wat miste ik vandaag dat prikkeldraad, de koeien en al die vogels. Ook de grutto’s en kieviten, maar vooral de lentes van weleer.

In de laatste editie van De Duif kon je uitvoerig lezen over iemand zijn jeugd. En zijn idolen van weleer. Hij kon het maar niet los laten. Hier is er nog zo een.


Belgie   (10-03-2020)

Vluchten afgelast

Al jaren schrijf ik dat men veel te vroeg begint te spelen, zeker in Belgie. Bijna elk jaar worden de eerste vluchten door de KBDB verboden vanwege voorspeld slecht weer en dat is voor komend weekend weer het geval.

Weer een 

Karel Hufkens, in vroeger jaren een zeer geducht vitessespeler in het Antwerpse is helaas overleden.

Heibel

Ook in Belgie de nodige heibel over de vlucht kalender 2020. De vijf geplande fondvluchten voor jongen is er nog niet door. Het zouden er volgens sommigen te veel zijn.  Daar kan je je inderdaad iets bij voorstellen.


Afscheid  (10-03-2020)

                            Afscheid nemen van een Voorzitter.

Een voorzitter is over het algemeen iemand die zich met hart en ziel inzet voor de club of de organisatie waarvan hij voorzitter is of is geworden. Als de tijd gekomen is om die functie neer te leggen, om welke reden dan ook, anders dan om misbruik, overtredingen of strafbare feiten dient elke, zichzelf respecterende organisatie, een persoon die zich in deze functie heeft ingespannen om die organisatie te dienen het afscheid aan te bieden waar fatsoenshalve op gerekend mag worden. Dat geldt absoluut voor een organisatie als de NPO.

Deze organisatie kenmerkt zich door het gegeven dat op elk niveau het de vrijwilligers zijn die de organisatie draaiend houden. Het landelijke bestuur wat wordt gevormd door vrijwilligers die onevenredig veel tijd investeren in het trachten die organisatie te laten functioneren, verdient groot respect.

Nu het moment kennelijk is aangebroken dat, op veler verzoek, de huidige voorzitter plaats moet maken voor een opvolger is ook het moment aangebroken om na te denken over zijn afscheid.

Het is een vertrek, mede op basis van een ingediende motie van wantrouwen die door de Ledenraad is aangenomen en op de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad behandeld zou kunnen worden en waarin de voorzitter het recht heeft zich te verdedigen. Maar is dat wel wat we allemaal willen? Willen we echt de “vuile was” buiten hangen ?

Als we inhoudelijk naar de motie kijken en in alle eerlijkheid ons afvragen of alle daarin genoemde grieven wel aan de voorzitter toegeschreven kunnen worden dan moeten we bekennen dat de Ledenraad zelf minstens evenveel blaam treft. Dit is iets wat we niet moeten willen uitzoeken want het levert alleen maar verliezers op. We moeten ons richten op een herstel van het onderlinge vertrouwen en in absolute gezamenlijkheid zoeken naar die raakvlakken die ons in deze sport binden.

Daarvoor is een traject in gang gezet bestaande uit een oproep en werving van bestuurskandidaten. Functieprofielen voor een Dagelijks Bestuur zijn beschikbaar en de NPO reglementen voorzien in een zorgvuldige aanpak en tijdspad. Dat geeft ons de gelegenheid en de tijd om op een waardige en respectvolle manier het afscheid van, in dit geval de voorzitter, voor te bereiden en vorm te geven.

Met zijn besluit om op 14 maart zijn vertrek te bevestigen wordt voorkomen dat een discutabele motie van wantrouwen in het openbaar in behandeling komt en ook nog live stream wordt uitgezonden.

Een slechtere reclame voor onze duivensport is ondenkbaar.

Omdat de voorzitter zijn functie 14 maart neerlegt en ook geen gebruik wenst te maken van zijn recht op een weerwoord op de ingediende motie wordt deze blamage voorkomen.

Het zou de indieners van de motie sieren als zij meteen hun motie zouden intrekken.

Dan dient er door een klein comité een passend afscheid te worden georganiseerd waarin de voorzitter wordt bedankt voor al zijn inspanningen. Immers al zijn inspanningen zijn met de volledige steun van de gehele Ledenraad uitgevoerd.

Dit alles overziend moeten we de strijdbijl onmiddellijk begraven en ons in volledige saamhorigheid richten op de toekomst, te beginnen met het vliegseizoen 2020.

Het is nu de 5e keer dat er een bestuur of delen er van wordt “afgedankt”, dat repeterende proces moet stoppen want het al dan niet functioneren van onze NPO organisatie ligt beslist niet alleen aan een op dat moment zittend bestuur. Hier zou iedereen eens even serieus over na moeten denken want het kan geen toeval zijn dat onze organisatie dit al jaren achtereen overkomt.

 Met vriendelijke groet,

 Wim Vos


Heel triest  (09-03-2020)

Van Maarten Huijsmans kregen we het trieste nieuws dat zijn broertje Roel, een twintiger nog maar, afgelopen nacht is overleden. Roel sukkelde al lang met zijn gezondheid. Maar mede door de enorme steun en zorgen van de familie, vooral moeder, knapte hij telkens weer op. Roel kreeg zowaar interesse in duiven. Helaas zal Maarten nooit meer kunnen genieten van het samen 'letten'. Roel was pas vader geworden, hoe erg moet dat zijn voor zijn partner?  Bent U jongen kwijt? Adeno op het hok? Of veel verloren op de beurs vandaag?  Het stelt toch allemaal niets voor vergeleken bij het verlies van een broer of zoon op die leeftijd.  Aan de familie Huijsmans innige deelneming en heel veel sterkte !!


Straf  (09-03-2020)

Vandaag twee interessante mails. Een van Belgische Tom. Omdat hij weet dat ik voor vrij paren ben (alleen met goede duiven natuurlijk) stuurde hij een krantenartikel over zwanen. De details zal ik U besparen maar waar hij op wilde wijzen was dat uit proeven bleek dat met name zebravinken en monniksgieren (in Planckendael) meer en gezondere (vitalere) jongen krijgen als die vrij konden paren en niet daartoe gedwongen werden. In Amerika, waar anders, is dat middels proeven bij meerdere vogels al veelvuldig gebleken. En waarom zou het bij duiven anders zijn? Vliegers een partner opdringen is verkeerd. Geldt dat dus mogelijk ook voor kwekers?

 ‘STRAF’

Leanne (Nederlands Limburg) en vader Jan maakten iets 'strafs' mee. Met stijgende verbazing zagen beide een koppel jongen groot worden. Twee vaaltjes terwijl op heel hun hok niet een rode of vale duif zat. Ze stamden af van duiven van W de Br en mij, maar ook daar niets ‘vaals’ in de soort. Stel je nu eens voor dat ze die als ‘eieren uit een goed koppel’ verkocht hadden. Er zijn er al voor minder met de vinger nagewezen. Waardeloze duiven uit een goed koppel van een sportgenoot komt wel vaak voor. Veroordeel dan niet te snel negatief. Ook de goede geven (veel) rommel. Leanne stuurde er een mooie foto bij van die vaaltjes. Maar 13 MB is voor mij te veel. Ben niet handig genoeg om die te plaatsen. Jammer !

Het is me toch gelukt dankzij mijn maatje van weleer. Bedankt Kees. (Bosua dus). Willem de Bruijn en 'hok Eyerkamp' laten weten dat ze uit bepaalde lijnen vaker zulke duiven fokken. Ze noemen het geen 'vale' maar Isabel.   

 

 

 IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Succesvol - John Logemann -

Het seizoen 2020 zit er bijna op, we spelen de jongen nog even door, de nationale jonge duiven klassieker moet nog ...

John Logemann

Roerige weken in huize Dijk - Evelien´s ...

  Het is inmiddels al een paar weken geleden dat ik mijn laatste journaal schreef. Reden hiervan was dat ...

Evelien's Journaal

'Trainingsvlucht NIERGNIES (Fr)' - ...

  'Duidelijkheid kwam alsnog...' We hebben inmiddels de 2e 'africhting' achter de rug. ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Egbert Pleijter - Doornspijk / ...

  Vorig jaar schreef ik mijn eerste column over postduivenvervoer. In deze column stond Henk Slot centraal, ...

Nico van Veen

Update 6 september - Ad Schaerleackens -

In de provincie Antwerpen krijgen de duivenliefhebbers het de laatste 2 weken wel voor de kiezen. Na een dramatisch ...

Ad Schaerlaeckens

Succesvol - John Logemann -

Het seizoen 2020 zit er bijna op, we spelen de jongen nog even door, de nationale jonge duiven klassieker moet nog ...

John Logemann

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor