Christ is een van die jongere liefhebbers (26) met wie het prettig mailen is. Hij noemt me soms een van zijn beste vrienden. Ben daar niet ongelukkig mee, maar moet er gezien het leeftijdsverschil wel om glimlachen. Christ nu vroeg me of hij met deze temperaturen (amper 8 graden) de duiven wel op kon leren. Een clubgenoot had dat immers gedaan.

REACTIE

Een columnist die in een grijs verleden door velen bewonderd werd was v d H. Maar dat wil(de) nog niet zeggen dat je het met alles met hem eens moest zijn of dat hij overal gelijk in had. Dat geldt trouwens voor elke columnist. Arie nu vond dat je beneden 12 graden C niet met duiven moest spelen. Dat lijkt achterhaald. Zo was 29 april verleden jaar de enige vlucht dat niet echt goed gespeeld werd. Orleans was ook niet goed maar met 8 prijzen op 10 ook weer niet echt slecht. Die 29e april nu speelden we niet goed omdat we geen duiven mee hadden vanwege de bijtende koude. Voor mensen en hun duiven ‘niet om te doen’. De vluchten verliepen evenwel in een flitsend tempo, zonder verliezen.

Een keer (en nooit meer) was ik in China. Die dag was daar voor jongen een 500 km vlucht met 3 graden C. en een laagje sneeuw. Vrij vlotte vlucht. Enkele jaren terug verbood de NPO vluchten met jonge duiven vanwege de verschroeiende hitte. Noor Holland stoorde zich er niet aan, daar vlogen ze wel, en… zo mailde Mike me, het was daar de eerste vlucht zonder verliezen.

Ik herinner me ook grote fondvluchten die vlekkeloos verliepen met 33 graden in Frankrijk. Duiven kunnen veel hebben, meer dan we lange tijd meenden.


 Wat een zooi vervolg  (07-03-2020)

U houdt van Openheid? Zie onderstaande briefwisseling.

Beste Maurice,

Het is spijtig dat je niet ingaat op ons aanbod voor een ordentelijke overdracht van jouw positie. Ons aanbod blijft staan. Wat betreft jouw opmerking over een onwettige couppoging het volgende. Het voorstel tot jouw ontslag is geheel volgens de statuten en reglementen ingediend. De reglementen en statuten bieden daartoe ook nadrukkelijk de mogelijkheid. Er is dus helemaal niets onwettigs aan. 2 Wij gaan ervan uit dat de geplande Ledenraad van 14 maart a.s. regulier plaatsvindt en dat het voorstel tot ontslag en jouw eventuele verweer worden behandeld voor de bestuursverkiezing. Mocht dat niet zo zijn dan zullen wij, gebruikmakend van de statuten en reglementen, stappen nemen om jouw ontslag als bestuurder alsnog zo snel mogelijk te effectueren. Jouw grieven naar de Selectie Commissie zijn ons niet duidelijk. De Selectie Commissie is ingesteld door jullie, het NPO bestuur. https://www.duivensportbond.nl/nieuws/profielen-npo-bestuur-1 Een eventueel dispuut met hen dien je wat ons betreft met hen op te nemen. Wel staan wij open voor de wens van jouw collega-bestuurders om te vernemen met wie ze gaan samenwerken in de toekomst. Uiteraard kiest de Ledenraad de nieuwe bestuurders, maar wij begrijpen dat jouw collega NPO-bestuurders graag willen weten hoe verder en met wie. Wij verwachten vrijdag daar meer bekend over te kunnen maken en zullen hen dan uitnodigen voor een gedachtewisseling met deze kandidaten. Een copy van deze email wordt tevens naar jouw collega bestuurders gestuurd.

Met vriendelijke groet en een fijne vakantie gewenst, Gert.

--------------------

Op 23 februari 2020 om 9:35 schreef Voorzitter : Beste Gert, In vervolg op je bericht hebben wij binnen het bestuur overleg gehad. Op de door je voorgestelde wijze komen wij niet tot oplossingen en zeker niet op korte termijn. Ik kan niet meewerken aan deze onwettige couppoging en de rol van de zogenaamde onafhankelijke selectie commissie. De selectie commissie heeft tot heden geen namen bekend gemaakt aan het zittende NPO bestuur, een zeer kwalijke zaak, daardoor is de bestuursverkiezing van 14 maart nutteloos en onwettig verstoord. De Nederlandse duivenliefhebber en het NPO bestuur, kan niet gegijzeld worden door het niet verstrekken van namen en kandidaten voor het bestuur. Als ik ruimte zou maken in de organisatie willen de overige bestuursleden weten met wie zij moeten samenwerken. Daar hebben zij dan ook recht op. Zoals al meerdere keren aangegeven, vinden wij het van belang dat alles volgens de statuten en reglementen verloopt. Op dit moment wordt dit ernstig geblokkeerd. Ik stel voor om op mijn eerdere voorstel in te gaan zoals telefonisch toegelicht. Dus een gesprek op korte termijn om tot een ordentelijk proces van bestuursverkiezingen en mijn overdracht naar mijn mogelijke opvolger te komen. 3 Ben deze week op vakantie en volgende week beschikbaar voor een gesprek. Met vriendelijke groet, alle rechten en weren voorbehouden

Maurice van der Kruk


EEN mentor  (06-03-2020)

Eric Jan had ergens op Pipa gelezen dat ik destijds de mentor was van Mike Ganus USA. Nu moest ik hem uitleggen wat een mentor was. Hij is een nog vrij jonge beginner en die zijn er gelukkig meer. Zoals Lisa, een 19-jarige Belgische en sinds kort gewonnen voor duivensport. Een sponsor heeft ze al. Thomas woont tegen de Nederlandse grens. Kreeg ‘het’ een jaar terug te pakken en heeft nu een prachtige hokinstallatie neer gezet. Simon woont 200 meter van mij vandaan. Hij is 25, en vader Jack heeft zopas een hok gekocht. Ook Yannick, John, Christ en Petra zijn in de 20 of in de 30 en met duiven begonnen of ze gaan beginnen. Vooral als ze niet van huis uit besmet zijn zitten zulke mensen vanzelfsprekend met vragen. Daarvoor hoef je trouwens niet eens beginner te zijn.

MENTOR

Ik heb ze aangeraden niet aan te rommelen maar een soort mentor te zoeken. Iemand met ervaring die op de vluchten bewezen heeft iets van duiven te kennen. Maar… zo heb ik er bij verteld: Stel in slechts EEN persoon je vertrouwen. Niet dat de anderen het niet waard zijn, maar je zou enkel in verwarring worden gebracht omdat de kampioenen in onze sport totaal anders kunnen denken vanwege zo veel verschillende wegen naar Rome.

Wat dierenartsen betreft trouwens hetzelfde verhaal. En opnieuw erg frustrerend te horen hoe die elkaar soms zelfs tegen spreken. Overigens wilde John zich aansluiten bij de plaatselijke duivenclub, maar, zo had hij gehoord, die zou worden opgeheven omdat die slechts elf leden telde. Ook weet hij niet welk systeem aan te schaffen want die van nu zouden straks niet meer bruikbaar zijn. Ik heb hem gerust gesteld. ‘Geen kleinere clubs meer’, was de wens van de voorzitter. Maar die lijkt achterhaald.

Die onzekerheid omtrent constateersystemen is een gevolg van gebrekkige communicatie en dat gaat er niet beter op worden. Het Spoor (Nederlands enig overgebleven duivenblad) krijgt geen informatie meer van de NPO. De krant zou ‘partijdig’ zijn. Sjonge jonge. Zo word je wel ‘partijdig’ gemaakt.

Wat ik dus wil zeggen is dit: Beginners en twijfelaars, bij vragen ga te rade bij of laat je adviseren door EEN persoon. Om verwarring te voorkomen!


 De Duif  (05-03-2020)

Beginnende, soms nog jeugdige liefhebbers, ze zijn er nog. Dat die met vragen zitten en fouten maken is eerder normaal. Dat geldt vooral mannen die zich al jaren in spannen om daar te komen waar zo weinig plaats is (aan de top), overal duiven haalden, maar nog steeds amper prijs winnen. Voor hen heb ik een advies: Lees De Duif van deze week of anders die van verleden week. Leen die eventueel bij iemand die abonnee is. Er staan zeer leerzame stukjes in en ook reportages die je best twee keer kan lezen.

Een er van gaat over de broers Vandenheede. Ooit was ik daar met Ganus (Amerika) en wat ik me nog herinner is een heel groot zolderhok waarop hun jongen op nest gespeeld werden. Op de hokken lag een flinke laag stro, iets wat je trouwens veel ziet in Vlaanderen. Nadien is Freddy nog een keer in B N komen melken. Of er veel veranderd is zullen we gauw weten want Willem heeft al een afspraak gemaakt. Want zeg nu zelf: Met mannen babbelen die al zo veel jaren Nationale top zijn wordt een mens zeker niet dommer.


Beetje amateuristisch (05-03-20)

Natuurlijk heeft de voorzitter van de NPO wel een punt als hij wil moderniseren. Alleen moet hij niet zo doordrammen en luisteren. Vooral buitenstaanders verbazen zich vaak over zo veel amateuristisch gedoe in duivensport. Want die is helaas niet ‘mee gegaan’. Neem onze 17-749, een prima duif, die won met name:

Noyon 958 d – 1, Chevrain 654 d – 2, Noyon 1.004 d – 3, Noyon 632 d – 3, Chevrain 974 d – 4, Melun 495 d – 4, Melun 424 d – 4, Melun 710 d – 7, Noyon 862 d – 6, Chevrain 232 d – 19, Ecouen d 851 d – 55, Noyon 1,360 d – 114. We vermelden alleen de prijzen per tiental. Volgende prijzen won ze op vier opeenvolgende vluchten: Noyon 958 d – 1e, Chevrain 654 d – 2e, Noyon 1.004 d – 4e, Noyon 632 d – 3e. Misschien zijn er betere, maar kan niet geloven duiven die dat 4 weken achtereen wonnen.

ASDUIVEN

We begonnen afgelopen jaar dus met 12 koppels en enkele reserveduiven. Bij de 10 eerste Asduiven in ZAV hadden we 4 oude en 5 jaarlingen. Van die 9 Asduiven waren acht duivinnen. Verder zaten er nog 2 duiven die in voorgaande jaren Asduif werden. Wel, voornoemde 749, met haar resem kopprijzen, staat nergens bij de Asduiven.

Nog een. Neem ook de 18-732. Die won afgelopen jaar: Melun 323 d – 1e, Melun 515 d – 1e, Melun 563 d – 1e . Noyon 375 d – 2e, Melun 830 d – 3e, Chevrain 975 d – 3e en nog een 1e tegen 1.270 d in Dubbeling met Grensverbond.

Ze werd daarmee 3e Nationale Asduif jrl HaFo KBDB. In ZAV echter ‘slechts’ 4e Asduif na enkele hokgenoten.

Het doet denken aan vriend Omar. Die had van Luc van Mechelen prima duiven en daarom dat hij die een beetje had gevolgd. Luc had ook een Nationale Asduif maar Omar kon die tot zijn verbazing niet vinden onder de Asduiven in diens club.

VERKLARING

Omar begreep er niets van en dat zou ook geen enkele buitenstaander doen. We hebben echt geen 10 duiven die beter zijn dan eerstgenoemde 749.  Die rangschikkingen hebben alles te maken met de manier van berekenen.

In ons samenspel (ZAV) tellen grootst aantal gewonnen prijzen per tiental. In andere samenspelen (denk ook aan Duitsland) tellen gewoon het grootst aantal prijzen. Zo kan het gebeuren dat een duif met pakweg 8 eerste niet in aanmerking komt voor Asduif en een duif die elke vlucht de laatste prijs wint Kampioenduif wordt vanwege meer gewonnen prijzen. Ook in de club in B N was er een tijd dat een duif per vlucht EEN punt kon verdienen, of het de eerste of laatste prijs was maakte niet uit.

WAAROM

In Nederland was een tijd dat elke club de kampioenschappen op eigen manier berekende. Of je met een bepaald resultaat kampioen kon worden hing dus af van waar je woonde. Dienaangaande is er veel verbeterd. Die diversiteit zie je nog in België. Waarom, zo vraagt een mens zich af, niet OVERAL dezelfde berekening? In elke club, provinciaal en nationaal. En voor mijn part ook In Nederland, België en doe daar Duitsland maar bij. De sport zou beter verkoopbaar zijn en veel transparanter.

VERDUISTEREN

Of we al aan het verduisteren zijn? In vroeger jaren rond dit tijdstip wel. Nu heb je nog enkele weken. Rik Hermans, toch zeer succesvol op de Nationals, begint daar eind maart pas mee. 


Kenmerkend  (03-03-2020)

Peter is een sportgenoot die mij zowat een half mensenleven van nabij heeft gevolgd. heeft. Hij weet hoe vroeger werd gepresteerd en ook hoe de duiven het nu doen in België. ‘Niet tegen te spelen’ had hij ergens gelezen. En dàt hij het gelezen had deed me uiteraard deugd. Veel deugd zelfs. Nu vroeg hij hoe ik mezelf als duivenliefhebber zou omschrijven.

KENMERKEND

Ik moest daar niet lang over nadenken.  Ten eerste een beetje lui. Probeerde al die jaren met zo weinig mogelijk inspanningen zo goed mogelijk te spelen. Heb verder een bloedhekel aan kuren. ‘Elke dag dat niet gekuurd wordt is winst.’

Maar het voornaamste was/is toch die eeuwige speurtocht naar betere duiven. Mensen die me beter kennen weten dat. Dat had ik van jongs af aan en heb dat nog. Bij het maniakale af. Vooral zocht ik die mannen met weinig naam, weinig duiven maar wel uitzonderlijk goede. En meestal, als zo’n rijzende ster door anderen werd ontdekt, was ik er al geweest. Dus toen ze nog geen naam hadden en je voor betrekkelijk weinig geld aan jongen van hun beste duiven kon geraken vanwege nog niet ‘verdorven’ door de commerce. Liefst ook liefhebbers met ruimtegebrek. Zulke zijn gedwongen tot strenge selectie. Bosua had dat ook en in de 90-er jaren maakte ik kennis met nog zo iemand.

Duizenden kilometers hebben we afgelegd, samen op zoek naar witte raven. Heel veel lol gehad, heel weinig 'witte raven' op de kop getikt. Peter weet dat. ‘Ik snap niet wat jullie nog in België gaan doen’, zegt die herhaaldelijk. Inderdaad. Wat mij betreft kan je het een verslaving noemen. Bovenstaande kan je goede eigenschappen vinden, maar evengoed slechte. Maar ik voel(de) er me goed bij en gaat het daar niet om?

TOT SLOT 

Nu steeds meer liefhebbers in de winter hun duiven niet durven loslaten vanwege de roofvogel, zou ik graag weten hoeveel weken voor het vliegseizoen ze er uit moeten, wil D B weten. En of ik dat in mijn blog wil zetten. Ook anderen zitten met die vraag. Dienaangaande is elke empirie me vreemd, maar als ik zo om me heen kijk, uiteraard naar de betere spelers, lijkt een maand het minimum. Dus wordt het hoog tijd. Vitesse spelers in België die half maart al beginnen zouden dus half februari al moeten beginnen de duiven los te laten. Uiteraard, en dat geldt voor al wat ik zeg, voor wat het waard is.IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

GESTART MAAR NOG IN HET ONGEWISSE... - ...

Met alle aanpassingen zoals voorgeschreven en volgens alle richtlijnen is de kop eraf zoals we dat noemen, maar of ...

Evelien's Journaal

It giet oan - John Logemann -

Beroemde woorden van de toenmalige voorzitter van de Elfstedenvereniging. Henk Kroes heet hij, hij was naast ...

John Logemann

Mooi man - John Logemann -

Mooi is het op de hokken, de jongen rijzen de pan uit. Ik sprak toevallig met Bram deze week, ook bij hem loopt het ...

John Logemann

COLUMNS

Vandaag - Ad Schaerlaeckens -

 Vandaag kon men weer duiven letten. Velen voor het eerst sinds lange tijd. Liefhebbers tegen de Belgische ...

Ad Schaerlaeckens

It giet oan - John Logemann -

Beroemde woorden van de toenmalige voorzitter van de Elfstedenvereniging. Henk Kroes heet hij, hij was naast ...

John Logemann

Weer vliegen - Ad Schaerlaeckens -

  Voor info m.b.t. de mogelijkheid tot spelen in Nederland zie www.deduif.be  Kennelijk zit niet ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor