Wat ik onder ‘enorm goed’ spelen versta? Zie hieronder over 2017 en 2018. Per vlucht aantal gewonnen prijzen en aantal gezette duiven. Mensen die er niet goed tegen kunnen dat ik over eigen prestaties schrijf niet lezen!!!

Quievrain                23/29                 Noyon      23/29

Noyon                     22/29                 Chevrain  10/11

Chevrain                 16/18                 Chevrain 16/22

Chevrain                 10/12                 Melun 11/11  

Orleans                   4/4                     Noyon 6/6.

Chevrain                 5/6                     Ecouen 21/24

Ecouen                   10/12                 Melun 22/24

Chevrain                 18/20                 Chevrain 9/10

Melun                     9/10                    Melun 7/7

Melun                     4/4                      Melun 7/8

Melun                     6/6                      Noyon 17/22

Noyon                     21/28                 Noyon 15/22

Noyon                     16/18                 Noyon 8/8

Melun                     8/8                      Noyon 21/24

Pont                       18/24

Ook veel kop. Maak je nooit meer mee, zei men eind 2018. Dat geloofde ik meteen.  Toen kwam 2019. ‘Niemand in België deed beter’ kon je nu, zelfs van heel grote namen, horen . Let vooral op de data, want vluchten overslaan doen we niet. Men ziet ook dat vluchten met 'slechts' 70% prijs de mindere waren. Voor 2020 staat een ding vast. Dat zal minder zijn. VEEEL minder.

22 april Noyon:

Openingsvlucht. Jrl 13/18. Oude 21/28

29 April: Niet gespeeld vanwege de koude.

5 mei Noyon:

513 Jaarlingen: 1, 2, 12, 13, 16, 21 enz. (9/10, alles in eerste helft prijzen).

928 oude: 2, 3 enz (9/10).   

12 mei Chevrainvilliers

830 Jrl. 3e enz (14/16).

1.622 oude: 5, 6 enz (23/26).

3.414 duiven in overkoepeling; 7, 9 enz.(23/26).

18 mei Chevrainvilliers.

975 Jrl. 3, 4, 5, 6, 10, 26, 27, 32 enz. (11/13). Na de 11e duif nog 325 prijzen.

1.651 oude: 3, 4, 5, 6, 12 enz. (19/22). Na 19e duif nog meer dan 300 prijzen.

Overkoepeling 3.348 duiven: 7, 8, 9, 10 enz. (19/22).

25 mei Chevrainvilliers: (Zeer ongunstige oostenwind).

732 Jaarlingen. 9, 10 enz (11/14).

1.250 oude: (19/22). Opnieuw als eerste 4 duiven geklokt aan 17e prijs.

1 juni Toury: (weer ongunstige oostenwind)

Jaarlingen 12/12.

Oude: 17/20

 

8 juni Toury: ZW storm. 2.200 mpm.

Jaarlingen: 3e, 6e, 10e, 14e, 22e enz. Weer als eerste 4 duiven. (11/13).

734 Oude: 4e, 10e, 12e, 13e, 19e, 25e en 27e prijs. (19/22).

Overkoepeling 1.398 duiven. 6e, 14e, 17e, 18e en 27e prijs. Ook daar weer als eerste 4, 5, 6, 7 en 8 duiven.

15 juni Melun;

Jaarlingen: 1, 6 enz (8/12).

814 Oude: 2e, 9e, 11e, 12e enz (14/20).

Overkoepeling 1.913 d: Opnieuw als eerste 4 duiven.

22 juni Melun

Jaarlingen: 1, 16, 17, 22, 31, 46 . (6/7). Bijna allemaal per tiental.

687 oude: 1, 2, 16, 25, 27, 33, 40, 47 (11/14).

29 juni Melun

Jaarlingen: 1, 2, 6, 8, 14

323 Oude: 1, 2, 10, 12, 18, 22 enz. 

Overkoepeling 952 d: 2, 4 enz. (9/18)

6 Juli Chevrainvilliers.

Jaarlingen: 1, 3 (Twee eerstgetekende!!!) 7, 11, 12, 14. (8/8 en 7 per tiental).

563 Oude: 1, 2, 4, 5, 6 (waaronder 4 eerstgetekende), 11, 12, 21, 24 enz. Aan de 22e prijs de 9 eerstgetekende!!!. (12/12).

Overkoepeling 1.270 duiven: 1, 3, 5, 7, 8 (4 eerstgetekende), 15, 16 enz. Alle 12 ingezette duiven bijna per tiental. Als alles thuis is nog 424 prijzen te verdienen.

13 Juli Orleans en Noyon

Orleans: Zeer onregelmatig, toch 8/10.   

Noyon 798 jongen: 1, 2, 3, 13. Drie minuten vooruit en 16/24.

20 Juli Chevrainvilliers

Jaarlingen: 2, 14, 18 enz. 7 prijzen van 8 duiven (239 jrl).

Oude: 1, 4, 12, 15 enz. 11 prijzen van 12 gezet (372 o. d).

Overkoepeling met Grensverbond 908 d: 1, 4 enz (10/12).

29 Juli Chevrainvilliers, laatste vlucht jrl/oude.

158 Jaarlingen: 1, 3, 10 en 13, alles per tiental (4/4).

238 oude: 1, 2, 3, 5, 15, 19, 21. (7/7 alles per tiental).

Overkoepeling: 1, 4, 6, 14 enz. Ook hier 7 prijzen per tiental van 7 duiven mee.

Bijna tweederde van de liefhebbers moest nog beginnen toen alles thuis was.

JONGE DUIVEN

De jongen kwamen minder goed dan in voorgaande jaren. Toen werden we meestal Algemeen kampioen jongen, in 2012 ook in Union Antwerpen (we speelden toen samen). Maar toch op 13 juli tegen bijna 800 duiven met drie jongen drie minuten los vooruit. Op 10 aug nog een 1e in overkoepeling (1.380 d). Het seizoen werd in stijl afgesloten op

31 aug: Melun jonge duiven.

In ZAV 441 duiven: 1, 2, 8, 13, 15 enz. (12/12, alles in eerste helft)

In overkoepeling 1.039 jongen: 1, 2, 8, 15, 18, 31 enz (12/12). Snelste 2 duiven in heel de provincie.

ASDUIVEN:

Een unieke reeks Asduiven is het resultaat van zulk een seizoen:

Oude: 2e, 3e, 5e en 7e Asduif.

Jaarlingen 1e, 3e, 4e, 5e, 7e Asduif.

Met 12 koppels en enkele reserve duiven begonnen. Dus 9 Asduiven, waarvan 8 duivinnen. Dit niet in een lokale club maar in ZAV, een samenspel van Lier tot de Nederlandse grens.


Goed gevoel  (21-02-2020)

B N, vrijdag 21 februari 2020. Ik betrap mezelf op enig optimisme m.b.t. de toekomst van onze sport. Lang geleden. Vanwaar dat goede gevoel? Een artikel in Het Spoor ondertekend door dhr. G v d Aast. Veel van wat je leest snijdt hout en getuigt van realiteitszin. ‘Die man is goud’, zo zei W. Enkele bemerkingen dienaangaande.

 

TOO MUCH TOO SOON

 

De vorige voorzitter (?) ging uit van een aanwas van nieuwe (jongere) leden door vergaande digitalisering en andere veranderingen in de sport. Bij het revolutionaire af. Het tegendeel lijkt eerder waar. Er lijkt zijnerzijds eerder sprake van luchtfietserij waarvan echter alleen de basis doordrongen leek. Men had beter eerst orde op zaken gesteld in hedendaagse duivensport, daar is nog genoeg mis, en pas dan vernieuwen maar dan wel step by step. Wat dhr. van Aast goed aanvoelt is dat de duivenliefhebber niet houdt van verplichtingen. Die wil vrij zijn en zelf keuzes kunnen maken in de mate van het mogelijke.

OPDOEKEN

De vorige(?) voorzitter wilde alle kleinere clubs opdoeken. Hoe onverstandig toch. Natuurlijk begrijpt elk mens het nut van fuseren. En al die voordelen van grote clubs. Maar duivensport is anders. In duivensport moeten we zuinig zijn op elk lid.

‘Als uit een dorp de laatste club verdwijnt verdwijnt op termijn ook duivensport’, zo schreef ik. Nu kan je dat letterlijk in het Spoor lezen. Overgeschreven? Nee hoor, dat gegeven is gewoon vanzelfsprekend. Alleen kennelijk niet voor dhr. vdK. De voorbeelden zijn er al, in België en in Zeeland, van liefhebbers die niet gestopt zouden zijn als de club niet werd opgedoekt. Liefhebbers die gaan stoppen vanwege grotere afstanden naar het clublokaal? ‘Dan moeten ze maar stoppen, er komen anderen voor in de plaats.’ Komaan dhr. v d K.

ZELFDE ERF

Die was ook pertinent tegen het spelen van twee liefhebbers op een erf. Opnieuw lijkt het of hij mensen uit de sport wilde jagen. Al die hokken in volkstuintjes bij grote steden opdoeken op een na? Ik zou juist willen pleiten voor het tegenovergestelde. Meerdere liefhebbers toelaten op HETZELFDE HOK te spelen. (voor het seizoen alles goed omschrijven natuurlijk). Wat kan je daar tegen hebben?

Mensen die om wat voor reden geen hok hebben kunnen misschien aangestoken worden en zelfstandig liefhebber worden. Denk daarbij met name aan het toekennen van wat duiven aan de buurman, neef of schoonzoon. In mijn directe omgeving zijn de meeste op ongeveer dezelfde wijze liefhebber geworden. Besmet door vader en zijn duiven. Daarom, vergroot het besmettingsgevaar! Houdt die kleinere clubs in ere in plaats van ze op te doeken. En stimuleer combinaties en meerdere liefhebbers op hetzelfde erf. Dus juist het tegendeel van wat dhr. vdK beoogde. 

ANDER UITERSTE

Dit gezegde hebbende krijgt men misschien de indruk dat de vorige (?) voorzitter nergens voor deugde. Ook niet waar. Nette vent, communicatief sterk en de sport goed vertegenwoordigend naar de buitenwereld. GPS 2021 had ook goede elementen. Maar hij leek weinig gevoel te hebben voor de realiteit en wat leeft aan de basis. En juist daar begint duivensport, iets wat dhr. v d Aast en zijn team kennelijk wel goed aanvoelen. Zij willen de kar gaan trekken. Een beter moment konden ze niet kiezen en zo kan dit jaar toch een jaar van ommekeer zijn.


Bang  (19-02-2020)

Betsie had hier een duivin gehaald. Die zat in de voliere en het was werkelijk beschamend te zien hoe bang die was. Maar haar man is een fijne en ik ben er zeker van dat dat goed komt. Bij duiven en andere dieren draait alles in het leven om eten (of gegeten worden) en om seks. En bij mensen is het niet eens zo anders. Minstens drie van onze voorouders (ja ook die van U) ‘deden’ het zelfs met Neanderthalers. Hoe verliefd kan een mens zijn. U gelooft me niet? DNA liegt niet. Of google anders maar eens.

Misschien herkent U zich? Hij is een over over over over over enz opa. En met zijn baard zijn tijd ver vooruit.

Een dorpsgenoot kreeg verleden jaar een lading duiven uit quarantaine. Ze vlogen je recht in het gezicht, zo bang waren ze. Na enkele weken aten ze uit zijn hand. En dat ‘aten’ was geen toeval. Voer, of moet ik zeggen 'geen voer', is de manier om duiven naar je hand te zetten. 

ETEN

‘Eten of gegeten worden? Bang zijn? Hoe toepasselijk toch in deze tijd. Want de roofvogel is hier een absolute ramp. Bijna dagelijks een jong minder. Op de (Belgische) tv een liefhebber die nog amper jongen over houdt. Elk jaar opnieuw dezelfde miserie. Bewonderenswaardig dat hij het niet opgeeft. 


Meer met minder  (18-02-2020)

We zaten koffie te drinken in zo’n steeds zeldzame wordend café met biljart. Vroeger waren er in mijn woonplaats alleen zeker 15. Nu nog een. In dit cafe, in Lille, waren liefst twee biljarts. Alles ademt er 60-er jaren. Er werd zelfs nog gerookt. Alleen de jukebox ontbrak. Wel brengt de prijs van een kop koffie je terug in het heden. Betaal je op de ene plaats 1,5 €, hier was het dubbele. Beide biljarts waren bezet. De spelers waren prutsers, maar wat dan nog? De mannen hadden plezier.

DUIVEN

En, U raadt het al, een van de biljarters had duiven. Als je ergens in België met iemand in gesprek bent en je laat je ontvallen dat je duiven hebt, krijg je vaak te horen ‘Duiven? Die had mijn vader, grootvader, oom, buurman, baas ook. Wel een uitstervend ras,he’, wordt er bijna steeds bij gezegd. Maar ze herkennen het. Duivensport zit in België nog veel meer in de samenleving verweven dan in Nederland. Daar kijken ze je vragend aan als het over duiven gaat.

DE BILJARTER

Toen het spelletje afgelopen was kwam de biljarter bij ons zitten. Hij had het plezier in duiven weer helemaal terug, nadat hij enkele jaren terug op het punt stond te stoppen, zo zei hij. Om tegenstand te bieden aan mensen die met 40 of meer duiven speelden was ook hij meer duiven gaan houden. Resultaat, veel werk maar helaas geen prestaties. Hij werd het kotsbeu, tot… de uitslagen er anders uit gingen zien.

Onder aan verscheen voortaan een rangschikking gebaseerd op het prijspercentage. Bovenaan stonden de mannen met 100% prijs en dat liep zo af. Daardoor vonden mannen, die OGENSCHIJNLIJK prima hadden gepresteerd met bijvoorbeeld 30 prijzen van 60 ingezette duiven zich meestal op een bescheiden plaats geklasseerd. Ergens in het midden of zo. Nu had de man, zoals vroeger, weer 12 weduwnaars. En meer dan eens, zo toonde zo’n overzicht, was hij beter dan die massa inkorvers. Tenminste percentsgewijs. En daar genoot hij van. Het doet denken aan Bosua. Enkele jaren geleden schreef Kees dat hij ook meer duiven ging houden. ‘Je moest wel mee.’ Hij is er helemaal van bekomen en heeft nu ook een beperkt aantal.

DE MORAAL    

Houdt nooit meer duiven dan je aan kan en… leer uitslagen op waarde schatten. Als de sportgenoot 30 prijzen wint van 60 duiven en jij 8 op 12 was jij percentsgewijs beter. En percentsgewijs telt ook. Zo’n overzicht zou eigenlijk onder elke uitslag moeten staan als genoegdoening voor de prestaties van de man met weinig duiven.

BETREKKELIJK

Het was vooral het vele werk dat de Belg bijna had doen stoppen. Toegegeven, om top te zijn worden veel inspanningen vereist. Maar moet je ook ‘top zijn’ om lol te beleven aan je hobby? Nee, vinden de mensen voor wie duiven een toffe bijzaak is. Bij sommigen wordt hun leven bepaald door duiven. Er gaat geen avond voorbij of ze zitten uren op internet. Niets mis mee, als je er gelukkig mee bent, maar niet iedereen is dat. Twee duiven samen aan zien komen kan een even grote kick geven als 30. Die man in Lille wist te relativeren en geniet. U toch ook?

Duiven heeft in de samenleving nog amper iets te betekenen schreef A Coolen ooit. Inderdaad. Zet alle duivenliefhebbers van Nederland in de Johan Cruijff ArenA en die is bijna leeg! Zo betrekkelijk is het dus allemaal!


Tof  (18-02-2020)

Vaak krijg ik de vraag gesteld wat ik toch in duivensport gezien heb. Een van de zaken die me aanspreken is dat je beoefenaars vindt in alle lagen van de bevolking. Om succesvol te zijn hoef je niet jong te zijn, geen man, niet atletisch, niet rijk, niet hoog opgeleid. Iedereen kan slagen, als je ‘het’ maar hebt. De staande man is de broer van ex-president Mitterand.

Sjonge wat vliegt de tijd. Een mens wordt er helaas niet knapper op. En Henk bedankt voor deze foto uit de oertijd.


Samen  (17-02-2020)

Ondanks een serieus fysiek probleem kan in B N nog met duiven worden gespeeld, zij het in beperkte mate en dankzij wat hulp. In het seizoen is er J. Zelf een gedreven liefhebber geworden, maar had een serieus probleem. Zijn duiven zaten veel te ver van huis. Ik, of beter mijn vrouw, hielpen hem aan een woning en nu zijn we beide geholpen. Weer een toonbeeld hoe samen werken voor beide partijen vaak perspectief biedt.

VOORBEELD

De duiven presteerden in 2019 ongelooflijk. Vluchten met 70% prijs behoorden al tot de mindere en meerdere gekende kampioenen bij onze zuiderburen mailden dat niemand in België beter deed. Tenminste op HaFo, maar HaFo en pure vitesse verdienen even veel respect als fond.

Meerdere duiven die zo goed presteerden dank ik ook aan samenwerking. Ik kreeg prima materiaal door samenkweek (met name Den Ad gepaard met 4 duivinnen van mij), maar ook door ruilen, als tegenprestatie of gewoon gekregen. De soms dure duiven die werden gekocht daarentegen brachten niets.

ANDEREN

Goede spelers als met name M Wouters, J Hooymans, W de Bruijn, K Meyers, D v Dijck en Leo Heremans weten hoe positief samenkweek kan zijn. Ze nemen soms zelf het initiatief om ‘de super’ die ze zelf hebben te laten paren met ‘de super’ van een sportgenoot. Neem ook de ‘Olympiade 03’ van Gust Janssen, al bij leven een iconische vererver.

Gust kon hem aan Oosterlingen verkopen maar Leo Heremans en hij besloten de handen ineen te slaan en zo bleef ‘de Olympiade’ in België. Beurtelings op de hokken Gust Jansen en Leo. Misschien een idee voor U om met een sportgenoot aan samenkweek te doen? Nu is het de tijd, kan men de jongen nog spelen !!!IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Veranderingen Managen - slot - Niemand ...

Al een tijdje niets geschreven, de tijd is er niet naar, wat gebazel over duiven en de wereld waarin een melker ...

John Logemann

Tja - Evelien's Journaal -

Bij het begin van het maken van een nieuw Journaal dacht ik, TJA wat moet ik schrijven als het enige woord of ...

Evelien's Journaal

Veranderingen Managen - Stap twee - ...

Stap één was vorige week al gezet. Voor jezelf onderkennen dat het even niet mogelijk is om met duiven ...

John Logemann

COLUMNS

Ad Schaerlaeckens - Oude duiven en de ...

Het lijkt nergens anders meer over te gaan dan bovenstaande. Wat betreft oude duiven is bij velen nog de vraag wat ...

Ad Schaerlaeckens

Nico van Veen - Duiven door de eeuwen ...

In de vorige column over dit onderwerp die ik vier jaar geleden schreef, gaf ik aan dat mijn interesse in de duif in ...

Nico van Veen

Twee pijnpunten - Ad Schaerleackens -

  Waarover duivensporters momenteel vooral praten zijn de problematiek omtrent Corona (begrijpelijk), maar ...

Ad Schaerlaeckens