Vanaf het ontluiken uit het ei, moeten wij de evolutie van dit jonge leven aandachtig volgen, eerst en vooral moeten onze jonge duiven als paddestoelen opgroeien, zoniet begin er niet aan te prutsen, de enige en onvermijdelijke weg is deze van het opruimen. Indien jonge duiven niet snel opgroeien is er iets mis met de ouders en heeft het geen zin de jongen trachten te redden, alleen uit kerngezonde ouderdieren kan men gezonde jongen kweken, dit is een vaste regel waar niet kan van afgeweken worden. Bij het spenen begint al de eerste zifting, ze moeten allen perfect in de hand liggen, het moeten allen stevige en kloeke jongen zijn, goed gepluimd en dan eerst krijgen ze toegang tot het hok van de jonge duiven. Een jong moet stevig en veerkrachtig in de hand aanvoelen, dit terwijl de nekveren dienen te glanzen en dicht bij elkaar aan te sluiten. Anderzijds dienen wij ook rekening te houden dat sommige duiven meer tijd nodig hebben om zich te ontwikkelen, denk maar aan bepaalde fondsoorten. Wanneer er enkele dagen na het spenen, er hier of daar eentje tussen zit met een opgetrokken rug, leer het dan zelf kennis maken met de drinkpot, sommige jonge duiven vinden niet onmiddellijk de weg naar de drinkpot en zodoende zal de kwaal na enkele dagen verholpen zijn. Een 10-tal dagen na het spenen dulden wij geen tekortkomingen meer, van welke aard dan ook.

Zorg er ook voor, eenmaal ze allen de weg naar de drinkfontein gevonden hebben, ze zo snel mogelijk een degelijke kuur te geven tegen trichomonas en desnoods ook tegen coccidiose, dit is geen overbodige luxe.
Wanneer ze goed beginnen te vliegen en dus ook op meerdere daken gaan zitten en misschien hierdoor darmproblemen krijgen, wel dan raden wij U aan, om de 3 à 4 weken een kuur te geven met Cosumix-plus, één afgestreken koffielepel van dit product moet volstaan per 3 liter water. Jonge duiven die van huis uit, tot tweemaal toe op een ander hok binnen gaan, ruimen wij meestal op, dit niettegenstaande er bewijzen zijn, dat zulke duiven op latere leeftijd tot echte cracks uitgroeiden, uitzonderingen mogen hier ook de regel niet maken.

De duivenmand in
Het jaar van hun geboorte moeten alle jonge duiven de mand in, of men er nu mee gaat spelen of niet, dit blijkt noodzakelijk te zijn om een eerste schifting door te voeren. Duiven die als jonge duif niet gereisd hebben blijken achteraf dommerikken te zijn, het blijft een feit, dat men op jonge leeftijd veel gemakkelijker iets aanleert dan later. Noch de afstamming, noch de uiterlijke geschiktheid van deze of gene duif kan ons zekerheid geven, alleen haar prestatievermogen telt, ook dienen wij er steeds rekening mee te houden dat bepaalde rassen slechts op latere leeftijd tot volledige ontplooing komen, kenmerkend voor fondduiven. Wij moeten er ook rekening mee houden, dat er tussen onze duiven ijzersterke luierikken kunnen bestaan, deze duiven beschikken misschien wel over de lichamelijke eigenschappen om een waardevolle sportloopbaan op te bouwen, doch leggen er vlug het bijltje bij neer, wanneer de minste inspanning gevraagd wordt. Elke duif beschikt over een orientatievermogen, bij de ene al meer ontwikkelt dan bij de andere, wel de enige mogelijkheid om een tipje van deze sluier op te lichten is ‘de mand’, deze spreekt de waarheid, niets dan de waarheid.

Vooraleer wij de eerste opleervvluchten aanvangen, moeten wij er altijd zeker van zijn dat er tussen de jonge bende geen zieke zitten, deze verspelen wij bij de minste moeilijke vlucht en kunnen in geen geval hun capaciteiten tonen. Daarom tracht uw jonge duiven pas op te leren wanner ze vrij zijn van trichomonas, coccidiose en kopziekte, deze laatste is nog de gevaarlijkste van al. Wij nemen de gewoonte, om een veertiental dagen voor de opleringen beginnen, onze jonge duiven een kuur te geven tegen trichomonas en ook goed uit te kijken of er geen ornithose aanwezig is, duiven opleren met deze kwalen is uiterst gevaarlijk en de grootste oorzaak waarom er zoveel  tijdens de opleervluchten verdwalen. Het opleren begint van zodra uw jonge duiven van zelf thuis wegtrekken, wanneer ze meer dan een uur wegtrekken is het de hoog tijd geworden om ze zelf enkele keren weg te brengen, begin dan maar onmiddellijk met een 10-tal Km, en ga vlug verder.

Eerste opleervluchten
Het opleren van het jonge volkje moet dus vlug van stapel lopen, het is dus niet nodig  ze op zeer korte afstand de eerste malen te lappen, wij weten bij ondervinding dat een duif niet door het zicht, maar wel door haar orientatievermogen naar haar hok terug keert. Dat Uw jonge duiven de eerste opleringen een tijdje blijven rondtoeren is normaal, ze oriënteren zich en zoeken de juiste richting. De minste verliezen noteerden wij, door steeds met klaar weder en de windrichting in hun voordeel de eerste vluchtjes te laten verlopen, ga geen tweemaal op dezelfde plaats, ga met grote sprongen van een 10-tal Km. verder. Een wijze raad, leer nooit jonge duiven op bij sterke tegenwind en hoge temperaturen, het is moordend voor het jonge volkje. Zelfs wanneer ze reeds goed ingevlogen zijn, zal men in deze omstandigheden veel verliezen moeten noteren en het zijn niet altijd de slechtste die het eerst wegblijven.

Een noodzaak
Zelfs de meest geroutineerde fondspelers vinden het noodzakelijk hun jongen in hun geboortejaar op te leren, natuurlijk zijn hier ook uitzonderingen op, maar jong geleerd is oud gedaan. Dit blijft van het allergrootste belang voor hun toekomst, bij mens of dier iets bijgeleerd door ondervinding vergeet men nooit. Wie aan de toekomst denkt, gaat zijn jonge duiven niet kapot maken door hun een te zwaar programma op te leggen, wees er van overtuigd dat tal van goede vliegers in hun geboortejaar gekraakt worden. Wij hebben hier te doen met opgroeiende wezens die op tijd en stond rust nodig hebben, wie nog met tweejaarse en oudere duiven wil spelen moet hier zeker rekening mee houden. Het spel met de jonge duiven heeft de laatste jaren veel opgang gekend, maar dit ongetwijfeld in het nadeel van het spel met de oudere duiven, de verliezen  aan jonge duiven is hierdoor enorm hoog geworden, kijk maar eens rondom u hoeveel jonge duiven ieder liefhebber jaarlijks ringt. Daarom nog een gouden raad, indien u liefhebber wil worden en blijven, speel uw jonge duiven niet kapot, zet uw beloftevolle duivertjes zo vlug mogelijk aan de kant, als jaarduif zal het misschien met zulke vogels nog lukken, maar op latere leeftijd zijn zulke jongen uitgeblust, hierdoor komt eveneens hun ganse loopbaan op latere leeftijd in het gedrang.

Een laatste tip
Plaats niet te veel jonge duiven op uw hok, het is een van de grootste kwalen die er in de duivensport bestaan, het is tevens een ergernis voor mens en dier over onvoldoende ruimte te moeten beschikken.
Stress en hierdoor opduikende ziektes zijn er meermaals het gevolg van, wij hanteren een koppel duiven per m3 en dit is meer dan voldoende, meer is ‘te veel’ minder is altijd ‘beter’.

Frans MuschIN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

http://www.duivenvlucht.nl/images/banners/Duivenbakken.jpg

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Lente

Wat een geweldig mooi weer is het voorbije week geweest. Temperaturen in de dubbele cijfers met heel wat zon , heerlijk. ...

Ad de Jong

Altijd weer apart

Altijd weer apart, de eerste eitjes vinden van het nieuwe seizoen. Gisteravond was het zover, ik vond vanochtend vroeg ...

John Logemann

Gekoppeld

Het is altijd weer een dag waar je naar uit kijkt, de dag dat de kweekkoppels weer bij elkaar gaan. Je krijgt er zo'n ...

John Logemann

COLUMNS

Ad (Gupke) v.d. Herik – Tilburg / ...

Op een eenvoudige manier de duivensport beoefenen staat anno 2017 vrijwel gelijk met op de wedvluchten genoegen nemen met ...

Nico van Veen

Altijd weer apart

Altijd weer apart, de eerste eitjes vinden van het nieuwe seizoen. Gisteravond was het zover, ik vond vanochtend vroeg ...

John Logemann

Overloop

Soms heb je weken waar je alleen in de herhaalstand nog wat op papier krijgt, en soms weet je van gekkigheid niet waar je ...

Sjaak Buwalda