Indien elk dier, maar ook de mens op de eerste plaats streeft naar zijn levensbehoud, kunnen wij onmiddellijk begrijpen dat honger en dorst de voornaamste drijfveren zijn, die onze duiven er moeten toe aanzetten zo vlug mogelijk naar hun hok terug te keren. De plaats waar ze opgegroeid zijn, waar ze hun voeding krijgen, dus hun hok staat op dit punt centraal, hier willen ze zo vlug mogelijk zijn. U zult zeker al vastgesteld hebben, dat de meest gedreven weduwnaar bij thuiskomst, zonder verpozen, naar drinken en eten zal lopen nog voor hij zijn duivin zal opzoeken. Niemand onder ons zal durven beweren, dat er geen voordeel te trekken is uit deze grote drang naar levensbehoud, elke duif wordt in grote mate door deze natuurlijke behoefte gedreven en dit zo snel mogelijk, naar de plaats waar drinken en eten te vinden is. Het is een natuurlijk verschijnsel bij elk levend wezen, dat er een drang bestaat om zich voort te planten, bij sommige rassen is deze drang meer uitgesproken dan bij andere, toch werd het wetenschappelijk vastgesteld en bewezen, dat de seksuele drang ondergeschikt is, aan de twee basisbehoeften, drinken en eten.

Wij zien het al te vaak bij thuiskomst van een vlucht, ze gaan eerst drinken en dan zo vlug mogelijk wat eten, dit nog voor ze hun duivin gaan opzoeken. Persoonlijk beweer ik nog altijd, dat de extra Angoulème-vlieger welke ik destijds had, telkens zeer vroeg vloog en dit voor de schamele drietal apennootjes welke bij aankomst in zijn nestbak lagen.

Jonge duiven zijn niet helemaal seksueel rijp
Bij jonge duiven, die nog niet seksueel rijp zijn, wordt het ‘op de honger’ spelen meer toegepast dan wij wel vermoeden, zeker bij de vitessespelers wordt het veel gedaan, als u ooit al eens meegeholpen hebt bij de inkorving, zult u zeker al vastgesteld hebben hoe sommige duiven naar de knopen van uw jas pikken en zeker geen graantje in de krop hebben.Eenmaal in de grote mand begint de zoektocht tussen de houtkrullen naar al wat eetbaar is. Allen hebben wij reeds ondervonden, dat voor een duif, zeker een jonge, drinken en eten op de allereerste plaats staat, jonge duiven op de honger gespeeld stormen naar binnen, het bevredigen van deze primaire behoeften krijgt altijd voorrang.

Speel dan op de honger, maar nooit op de dorst
Wie dan toch zijn jonge duiven op de honger wil spelen, zouden wij stellig de raad geven dit nooit of nooit te doen op de dorst, dit loopt altijd verkeerd af. De enige betrachting mag zijn dat uw jonge duiven op het ogenblik van de lossing wel honger hebben, doch nooit geen dorst, want niet alle duiven krijgen of hebben de kans in de reismand te drinken. De liefhebber die deze methode wil toepassen moet er zich rekenschap van geven, dat de duif in kwestie nog wel over voldoende krachten beschikt om zijn terugweg af te leggen. Liefhebbers die met hun piepers de snelheidsvluchten spelen, waar dit systeem ook het meest toegepast wordt, raden wij aan bij thuiskomst altijd een licht verteerbare voeding te verstrekken, een 2Ogr per kop super-dieet of zuivering wordt aanbevolen. De maandag zouden wij deze lichte mengeling nog verschaffen en dezelfde hoeveelheid aanhouden zowel ’s morgens als ’s avonds.

Welke voeding als voorbereiding
Als voorbereiding tot de volgende vlucht beginnen wij dan met een mengeling bestande uit 5O% zuivering en 5O% vlucht of kweekmengeling, hiervan geven wij ’s morgens en ’s avonds telkens 2Ogr/kop, alleen naar het einde van de week toe de hoeveelheid wat verhogen indien de gerst volledig en snel opgepikt werd. Dagelijks verversen wij het drinkwater en voegen er wat glucose aan toe, maar dit niet meer de laatste dag voor de inkorving, het dorstgevoel kunnen wij onderdrukken door de laatste maaltijden het graan in zuiver water te laten weken. Ieder liefhebber moet voor zichzelf maar uitmaken, welke de juiste hoeveelheid granen is die hij mag toedienen, altijd rekening houdend met het aantal dagen korf en tevens de afstand die dient afgelegd te worden, voor  halve fondvluchten en nog verder heeft het systeem ‘op de honger spelen’ geen zin, dit eist zoal te veel van hun reserves. Met totaal uitgehongerde jongen spelen is verkeerd en ten stelligste af te keuren, jonge duiven dienen nog uit te groeien en hebben een aangepaste voeding nodig voor de verdere ontplooing van hun organisme. Wie zijn duiven als jaarling en op latere leeftijd nog wil spelen mag niet het uiterste uit de kan willen halen, rust en de nodige voedingsstoffen blijven van primordiaal belang voor elk opgroeiend wezen.

Wat te doen voor nestspel
Wie zijn jonge duiven dus niet op weduwschap, maar wel op nest speelt doet er goed aan hiermede dubbel rekening te houden. Uitgehongerde nestduiven brengen er doorgaans niets van terecht, en is ten stelligste af te keuren, men zal niet alleen geen prestaties halen maar zal tevens de verdere uitbouw van hun organisme zodanig ondermijnen dat hun toekomst in het gedrang komt. Door het nestspel zijn jonge duiven nog meer gedreven om naar hun hok terug te keren dan door het driftspel (wat het weduwschap is), daarom gaan ze bij zware vluchten of rampvluchten ook veel vlugger verdwalen en totaal uitgeput terugkeren, indien ze dit nog kunnen. Wie zijn jonge duiven speelt, zoals hierboven aangehaald systeem, loopt weinig kans ze kapot te spelen op snelheidsvluchten, doch of het nu snelheid is of verder, wanneer ze na een bepaalde vlucht, door welke omstandigheden ook, veel te laat of ’s anderdaags terugkeren, gun ze dan in elk geval een weekje rust. Een jonge duif blijft altijd een opgroeiend wezen, en hiermede dient men rekening te houden.

Frans  MuschIN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

http://www.duivenvlucht.nl/images/banners/Duivenbakken.jpg

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Lente

Wat een geweldig mooi weer is het voorbije week geweest. Temperaturen in de dubbele cijfers met heel wat zon , heerlijk. ...

Ad de Jong

Altijd weer apart

Altijd weer apart, de eerste eitjes vinden van het nieuwe seizoen. Gisteravond was het zover, ik vond vanochtend vroeg ...

John Logemann

Gekoppeld

Het is altijd weer een dag waar je naar uit kijkt, de dag dat de kweekkoppels weer bij elkaar gaan. Je krijgt er zo'n ...

John Logemann

COLUMNS

Ad (Gupke) v.d. Herik – Tilburg / ...

Op een eenvoudige manier de duivensport beoefenen staat anno 2017 vrijwel gelijk met op de wedvluchten genoegen nemen met ...

Nico van Veen

Altijd weer apart

Altijd weer apart, de eerste eitjes vinden van het nieuwe seizoen. Gisteravond was het zover, ik vond vanochtend vroeg ...

John Logemann

Overloop

Soms heb je weken waar je alleen in de herhaalstand nog wat op papier krijgt, en soms weet je van gekkigheid niet waar je ...

Sjaak Buwalda