Wij kunnen nooit genoeg belang hechten aan de kwaliteit van onze kweekduiven, in feite wordt met onze kweekduiven de toekomst opgebouwd voor de volgende jaren. De basis van een sterk spelend hok vindt meestal zijn ontstaan door een gelukte kweek en neem het gerust van ons aan, hier komt meer geluk dan verstand bij kijken. «Het Gouden kweekkoppel» waarvan wij allemaal dromen, dit eens te zullen bezitten, verkrijgt men niet op bestelling, het berust meestal op een toeval. Talrijk zijn de voorbeelden van koppels die slechts enkele cracks gaven, maar dit is meer dan voldoende en reeds uitzonderlijk, koppels die uitsluitend crackduiven voortbrengen zijn onbestaande. Wanneer later hetzelfde koppel gescheiden wordt en men langs beide kanten een andere partner van een andere stam inbrengt, kan het zeer goed zijn dat de kweek helemaal op niets uitdraait. In de duivensport, of liever gezegd in het kweken van duiven bestaan er geen zekerheden, er zijn voorbeelden genoeg van de allerbeste asduif-duiver met de allerbeste asduif-duivin waarvan de kweek op niets uitdraaide.

Kwaliteit moet er altijd zijn
En om deze kwaliteit zoveel mogelijk te bestendigen trachten wij te kweken tussen verwante dieren, onder verwante dieren verstaan wij, die welke een of meer voorouders gemeen hebben en dit in de vier zelfs tot zes laatste generaties van hun stamboom en door dit feit een bepaalde bloedgemeenschap hebben. Na de vierde generatie zijn er al bepaalde vorsers die spreken van kruising. In ieder geval dienen wij goed voor ogen te nemen dat het nooit zal lukken zonder kwaliteitsduiven aan de basis, de twee ouderdieren moeten over alle lichamelijke kwaliteiten beschikken die nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Zoeken naar het ideale kweekkoppel of superkoppel dat alleen cracks ter wereld brengt is zoeken naar het onbekende dat uiterst zelden te bereiken is. Kweken is en blijft onze toekomst verzekeren, opbouwen van onze duivenstam en dit met de stille hoop dat het eenmaal zal lukken om onze droom in vervulling te zien gaan.

Gezondheid
Kweek nooit uit duiven welke niet voor 100% in orde zijn, leer desnoods wachten en uitstellen, dit in plaats van duiven te koppelen waarover twijfel bestaat. Ouderdieren mogen niet de minste hinder ondervinden bij het grootbrengen van een koppel jongen, kweekduiven die niet voor mooie jongen kunnen zorgen zijn niet waard op het kweekhok te vertoeven. Daar waar de schifting streng gebeurde, waar de keuze naar de kweekduiven met de nodige kennis van zaken tot stand kwam, zal ook de kweek zonder problemen verlopen. Een veertiental dagen voor het samenbrengen gaan wij de toekomstige kweekduiven volle bak voederen en ook de granen wat bevochtigen met tarwekiemolie. Kampioenen willen kweken uit vogels met verflauwde ogen, met gebrek aan levenslust en een zwak gestel is het onmogelijke verlangen, wees de spreuk indachtig, ‘gezonde vruchten vallen alleen van gezonde bomen’. Vooraleer de kweek aan te vangen, ‘t zij in gelijk welke periode, men mag alleen zijn vertrouwen stellen in duiven vrij van gebreken en ziekte. Onze betrachting is er altijd een van gezonde en kloeke jongen trachten te kweken, wel dit is alleen mogelijk wanneer beide ouders prima in orde zijn. De mogelijkheid blijft altijd bestaan dat men eventueel minderwaardige jongen zou kweken uit gezonde dieren, maar gezonde en kloeke jongen kweken uit minderwaardige vogels blijft uitgesloten.

Onze stamvorming
Om rasechte jongen te kweken voor onze verdere stamvorming, moeten deze kloeke en krachtige kweekduiven, zonder gebrek of ziekte, ook voortkomen uit een edele stam, dus uit duiven die hun kwaliteiten al bewezen hebben op de afstanden die U wil gaan spelen. Goede vitesse duiven met drift en ijver, kort van stuk, en een stalen wil om tot het uiterste te gaan, kunnen hiervoor best geschikt zijn, doch diezelfde duiven zullen misschien vlug bezwijken, van zodra er meer uithoudingsvermogen vereist wordt. Het tegenovergestelde is natuurlijk ook waar, trage duiven met kalme natuur zullen veel te kort schieten op kleinere afstanden. Alles berust in het doel dat wij willen nastreven, toch is het duidelijk dat wij ons zoveel mogelijk moeten trachten te specialiseren, schift dus volgens Uw doel dat U wenst te bereiken, duiven die alles aankunnen bestaan, maar zijn nog zeldzamer dan een ‘Gouden kweekkoppel’.

Beslis zelf over de koppeling
In de vrije natuur paren de duiven en vogels als de temperatuur wat milder wordt en de dagen verlengen door dat er langer zonlicht is. Wij beslissen minimum een veertiental dagen op voorhand vooraleer te koppelen, de voeding wordt dus opgedreven en doen er best aan, eerst de te koppelen duiven op papier te brengen. Bestudeer zelf Uw te koppelen duiven en laat ze niet ‘vrij paren’, zodoende kunt U zoveel mogelijk combinaties maken, een grotere met een kleinere, de ogenkleuren afwisselen, enz… Bij de meeste liefhebbers doen de kweekduiven aan winterkweek, bij een geschikte voorbereiding levert dit meestal geen problemen op. Voor liefhebbers met weinig kweekduiven is dit de ideale oplossing om zoveel mogelijk jongen te kunnen leren in hun geboortejaar, proefondervindelijk hebben wij al vastgesteld dat men zo zijn vierde ronde jongen nog een 2-tal vluchten boven Parijs kan laten doen. Duiven die aan winterkweek moeten doen, en nadien aan de prijskampen moeten deelnemen, lopen groot gevaar dat de vorm in het voorjaar verstoken blijft, men heeft de natuur ontwricht. Om de meeste kans op slagen te bereiken voor het spel, koppelt men zijn vliegduiven niet voor 20 februari, de dagen worden langer en de zon komt steeds dichter. De Jongen die dan gekweekt worden zowel van de kwekers als van de weduwnaars zijn de mooiste en ruien het gemakkelijkst.

Laten wij als besluit aannemen, geen duiven te koppelen die niet in orde zijn, stel het uit zolang het nodig mocht blijken, wat ook de datum mocht zijn die U vooropgesteld had. Laat ook zoveel mogelijk jongen uit van zoveel mogelijk verschillende koppels, dus zowel van Uw vliegers als van Uw kwekers, waarom zou een jong van een weduwnaar minderwaardig zijn aan dit van een kweker?
Geduld en nog eens geduld moeten wij hebben.

Frans MuschIN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Hooibouw

Het seizoen is in volle gang. De overnacht liefhebbers in het hele land mochten aan Nationaal st Vincent mee doen. Door ...

Ad de Jong

Regen, regen en nog eens regen!

Het was een kort weekje, maar wel een weekje waarin veel besproken is en een week waarin ook verbazing was dat we nog ...

Evelien's Journaal

Supporteren

Ga u ook supporteren voor het Nederlands damesvoetbal elftal. Nou het is de bedoeling dat ik wel de wedstrijden ga ...

Ad de Jong

COLUMNS

Gert Jan Hendriks - Zuiderwoude / Maak ...

Ruim 5 jaar geleden schreef ik mijn vorige column over dit onderwerp. Inmiddels is dit onderwerp actueler dan ooit en ...

Nico van Veen

Mensen Bedankt!!

Het is zaterdagochtend, tweede weekend van juni. Pinksterweekend, bijna iedereen is een dag extra vrij. Mooi vooruitzicht ...

John Logemann

Rustig blijven, op naar St. Vincent

De zondag na Limoges, de overnacht opening van het seizoen voor de afdelingen 7 t/m 11. Elk jaar weer een pittig ...

John Logemann