Afgelopen vrijdag viel bij de spelers van de ZLU vluchten de jaarlijkse periodiek in de bus. Oplettende lezers zagen daarin vermeld dat de ZLU gaat afwijken van de in de afgelopen winter overeengekomen nieuwe NFO regeling. Twee belangrijke wijzigen worden weer teruggedraaid waarmee de onrust boven de rivieren opnieuw is aangewakkerd. Een telefoontje met de secretaris van de ZLU levert snel duidelijkheid op. Helaas is dit geen fout maar een bewuste keuze. Wat is er nu aan de hand?

Voor wie het afgelopen winter heeft gemist

In september 2017 zijn er gesprekken op gang gekomen om een regeling in te voeren waarbij het voordeel van het nachtvliegen wordt gecompenseerd. Dit om de oneerlijkheid te ondervangen waarbij een vroege duif in het zuiden wordt verslagen door een duif in het midden of noorden die aantoonbaar voordeel heeft gehad van het vliegen tijdens de neutralisatie periode. In deze dialoog, aangevoerd door de NPO-NT commissie, werd op open transparante wijze gezocht naar een oplossing voor dit lastige probleem.

Vanuit de noordelijke fondclubs zijn toen wijzigingsvoorstellen ingebracht die de regeling eerlijker hebben gemaakt en er bovendien voor hebben gezorgd dat wanneer de regeling internationaal zou worden ingevoerd deze ook zou werken. In februari was er een compromis gevonden waar zowel de ZLU, de NPO-NT commissie en de noordelijke fondclubs zich in konden vinden. Een regeling waar niemand helemaal 100% tevreden over was, zoals dat vaak het geval is bij een goede regeling. De pijn was eerlijk verdeeld. Op deze basis leek er een goed draagvlak te zijn ontstaan voor een toekomstbestendige regeling. Deze voorziet in die situaties waar veel discussie over was in een rekenmethode waarbij tijd wordt bijgeteld voor de duiven die in de nacht vliegen. Hierdoor wordt dat voordeel enigszins ingeperkt, op zodanige wijze dat de liefhebbers in het zuiden en de liefhebbers in het noorden kunnen winnen. Dat laatste is natuurlijk essentieel want iedereen wil immers kunnen winnen en wil niet het risico lopen om op voorhand door de rekenmethode te worden verslagen.

Wat doet nu de ZLU?

De ZLU kan zich klaarblijkelijk toch niet vinden in deze eerder collectief gedragen rekenmethode en wijzigt deze nu op twee onderdelen. Op inhoud geldt dat de ZLU nu stelt dat wanneer er 1 of 2 duiven in de neutralisatie tijd worden geconstateerd, dat dan de regeling in gaat. Daar zit de meeste pijn, want dat betekent dat dit op het merendeel van de vluchten het geval zal zijn en dat dan de duiven die in de NT periode of op dag 2 worden geconstateerd allemaal tijd bijgeteld krijgen. Dat raakt met name de meeste duiven uit het midden en het noorden. Eerdere analyse van vluchten, waarbij schaduwuitslagen zijn gemaakt, laten zien dat dit een uitslag oplevert waarbij het merendeel van de duiven in het midden en noorden kansloos zijn voor een top klassering of waarbij ze sterk worden benadeeld ten opzichte van de duiven in het zuiden. Dit begrijpen de liefhebbers uit deze delen van het land natuurlijk heel goed en hier was juist eind 2017 veel weerstand tegen. Daar was een oplossing voor gevonden in de vorm van de NFO regeling, die in maart op de NPO ledenraad is aangenomen. Het was dus niet raar dat ik afgelopen vrijdagmiddag binnen een kwartier drie telefoontjes ontving afschuw en verontrusting over deze stap van de ZLU werd uitgesproken.

“Limburg, het Sicilië van Nederland”

Over het proces kun je natuurlijk ook iets vinden. Ik ben opgevoed in een omgeving waarbij een open dialoog en transparantie de boventoon voeren. Elkaar een handdruk geven op basis van een gevonden compromis telt en geldt. Laat staan een overeengekomen regeling die in de ledenraad wordt bekrachtigd. Wat bij mij dus veel irritatie en afgrijzen oproept is dat de ZLU nergens meer de discussie is aangegaan en nu eigenhandig en zonder overleg handelt. Op de laatste vergadering van de sectie marathon heb ik op verzoek een presentatie van de effecten van de nieuwe NFO regeling gegeven aan de aanwezigen. De daar aanwezige ZLU bestuurder Piet Franssen heb ik daar nog de hand geschud om vast te stellen of we weer “vrienden” waren. “Oh ja” was het antwoord van Piet. “Je hebt een pittige discussie met elkaar en je bent het oneens maar daarna moet je weer een biertje drinken”. Ik heb dat geïnterpreteerd als positief en acceptatie van de regeling.
Niets blijkt dus minder waar en via de ZLU periodiek wordt dus in twee regels het ZLU besluit om af te wijken gecommuniceerd. Ik zat toevallig vrijdag de Giro te kijken en u moet mij maar niet kwalijk nemen dat er even door mijn hoofd ging “Limburg, het Sicilië van Nederland”. Ik voelde me met een mes in de rug gestoken.

Natuurlijk mag de ZLU dit doen. Als onafhankelijke stichting, die overigens zegt zich wel aan de NPO wedvluchtreglementen te committeren, kan de ZLU natuurlijk eigen spelregels maken. Maar moet je dit willen en betekent dit niet het einde van de nationale ZLU vluchten? Ik ben bang van wel.

Bestuurlijk protest en ingrijpen.

Uiteraard brand de discussie op facebook los, hoewel ik de kritiek nog mild vind. Natuurlijk is achter de schermen het bestuurlijk overleg tussen de sectie marathon, de noordelijke fondclubs onderling en de dialoog met het NPO bestuur gestart. Daar vindt hoor en wederhoor plaats en dat heeft, overigens heel begrijpelijk, tijd nodig. Ingrijpen door de NPO lijkt logisch maar de vraag is met welk middel. Gewoon vragen aan de ZLU bestuurders om alsnog de afgesproken regeling te hanteren zal wellicht niet voldoende zijn. En gesteld dat de aanpassingen van de ZLU alsnog worden teruggedraaid, dan is de schade toch aangericht en wellicht onomkeerbaar. De liefhebbers in het midden en noorden hebben, voor zover dat nog kon, de nestkoppels op andere standen gebracht en kiezen voor de middaglossing of kiezen voor een selectief aantal ZLU vluchten en niet meer het hele programma.

Het is op voorhand logisch dat deze wijze van handelen door de ZLU deelnemers kost. Hiermee wordt het (inter)nationale karakter van deze vluchten geweld aan gedaan. Dat predicaat is niet meer van toepassing, immers een belangrijk deel van Nederland waarin zich een groot aantal topliefhebbers bevindt doet niet meer mee.

Fondunie 2000

Als bestuurder van de Fondunie 2000 maak ik me ernstig zorgen over seizoen 2018. Welke keuzes gaan onze deelnemers nu maken? En vooral, waar doen we ze nu een plezier mee? Wij zijn er immers niet voor onszelf maar danken ons bestaan aan de deelnemers. Ons programmaboekje is net de deur uit, waarbij we weer een competitie organiseren gebaseerd op de 7 internationale vluchten. Dit is ons unieke kenmerk. Ons prijzenpakket is alweer besteld, gebaseerd op dit programma. Wat nu te doen? Alles afzeggen voor 2018? Ons vliegprogramma aanpassen en bijvoorbeeld een mix van ochtend en middaglossingen kiezen? Tja, …. En waar leggen we dan de rekening neer? Bij de ZLU?

De wens van de liefhebbers

Met deze keuze van de ZLU is het belang van de liefhebbers niet gediend. Was het niet verstandig geweest om daar rekening mee te houden? Op social media wordt al gevraagd om actie vanuit de noordelijke regio’s, waarbij zelfstandig, dus buiten de ZLU om, wordt deelgenomen aan de internationale vluchten. Natuurlijk snap ik dat.  Vergeet echter niet dat dit allemaal niet zo simpel te regelen is. De ZLU heeft in de afgelopen 60 jaar ook een prima organisatie met vrijwilligers opgebouwd en daar zijn we als deelnemers ook  altijd zeer tevreden over geweest. De ZLU heeft het ECS systeem weten te beveiligen met een extra code, zodat het draaien met gummiringen en vleugelmerken overbodig is geworden. De ZLU heeft relaties met de Belgische inrichters…. Dat heb je niet allemaal binnen 4 weken geregeld. Overigens, moet je dat wel willen?
Ook zie ik suggesties om buiten de ZLU uitslag om de overige uitslagen wel via de NFO regeling te laten berekenen. Dit met de kans op drie verschillende klasseringen. Dat moet je zeker niet willen…

Het is zeer te betreuren dat dit nu gebeurd, maar zoals met alles biedt het ook weer kansen. Wat mij betreft zijn de liefhebbers aan zet. Wat willen die eigenlijk?

Auteur: Eddy Fleming

Bron: Marathonduivenjournaal.nlIN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

SPONSOREN

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

John Logemann - vooruitblik -

Het is zaterdagmorgen. In de verte hoor ik het geluid van de Sinterklaas intocht bij het dorpshuis, ieder jaar weer ...

John Logemann

Evelien's Journaal - Nog even ...

De HABRU dag in Doetinchem, waarover ik schreef in mijn vorige journaal, is na de veiling van de vele geschonken ...

Evelien's Journaal

Juiste volgorde - John Logemann

Hoewel ik mij liever met de duiven bezig hou en met de mensen die zich met duiven bezig houden, ben je hoe dan ook ...

John Logemann

COLUMNS

Nico van Veen - Duivensport in ...

Tijdens mijn vakantie in Griekenland had ik zoals gewoonlijk een duivendag ingepland. Van te voren had ik via ...

Nico van Veen

John Logemann - vooruitblik -

Het is zaterdagmorgen. In de verte hoor ik het geluid van de Sinterklaas intocht bij het dorpshuis, ieder jaar weer ...

John Logemann

Wintervoer en wintervorm - Willem Mulder

. Wie heeft niet eens de wens om een tijdje op een onbewoond eiland te zitten? Ver van huis en de dagelijkse zorgen. ...

Willem Mulder