Profileren duivensport

Nu de eerste lossingen weer een feit zijn willen wij u allen wijzen op de noodzaak van positieve PR. We kunnen hierbij een waslijst aan voorbeelden opnoemen waarbij we moeten constateren dat het “zo niet moet”, maar het is veel meer van belang om eenieder erop te wijzen wat “het wel goed doet”. Hier willen wij het dan ook kort houden. Houdt rekening met de niet duivenliefhebbers. Poog u in te leven in hun behoeften en probeer zo veel mogelijk uw hobby niet tot (over)last van derden te laten zijn. Een beetje begrip doet vaak wonderen. Zorg er daarnaast voor dat daar waar duiven gelost worden ook voor de toekomst  de beschikbare locaties beschikbaar blijven. Laat niet als dank…

Op dit specifieke vlak ligt een nadrukkelijke verantwoordelijkheid bij de convoyeurs. Willen we ook op de lange termijn gebruik mogen blijven maken van de schaarse geschikte losplaatsen zullen we de correspondenten, bestuurders en lokale bewoners te vriend moeten houden. Vriendelijk tegemoet treden en vervuiling van welke soort dan ook voorkomen is het advies!


Overschrijven ringnummers

Omdat we tijdens de Voorjaarsbeurs ongeveer 1.700 lijsten met overschrijvingen in ontvangst hebben genomen en ook bij Bureau NPO veel overschrijvingen worden ontvangen en aangeboden, kan het enige tijd duren voor u bericht van ons krijgt dat de duiven daadwerkelijk overgeschreven zijn. Het is toegestaan met deze duiven aan wedvluchten deel te nemen, mits u deze ook op uw hoklijst heeft staan.


Dispensatie klokkenkeuringen

Het is inmiddels weer 5 jaar geleden dat door de klokkencommissies van de Afdelingen de klokken en Elektronisch Constateer systemen gekeurd. Reglementair is het zo dat de klokken en systemen dit jaar weer gekeurd zouden moeten worden. Door het wegvallen van de heer Van Gils is het voor het komend seizoen niet mogelijk de keuringsgroepen bijeen te roepen en de systematiek voor het keuren door te nemen en mogelijk verbeteringen aan te brengen. Komend seizoen wordt er naar gestreefd om het wegvallen van de heer Van Gils te ondervangen.

Bestuur NPO heeft om organisatorische redenen ingestemd met het aan de Afdelingen verlenen van dispensatie voor het keuren dit jaar. Deze dispensatie geld in beginsel voor één (1) jaar. Het streven is om direct na het vliegseizoen de Afdelingsklokkencommissies te instrueren om voor het vliegseizoen 2011 de klokken en systemen te kunnen keuren.


Kansspelbelastingen

Bestuur NPO acht het van belang u allen op te frissen daar waar de duivensport het risico dreigt te lopen om vermenging met de kansspelen op te lopen. Natuurlijk weten we allemaal dat het wedden op uitslagen (om geld) niet is toegestaan. Maar pas ook op met andere vormen van voorspellingen in combinatie met prijzen. Dit riekt al snel naar risico in de sferen van kansspelbelasting. Kort en goed; de winnaar van een race mag een prijs verdienen (daarvoor doet hij zijn best), zodra echter toeval in de combinatie met prijzen een rol gaat spelen begeeft u, uw vereniging of andere spelniveaus zich op glad ijs.


Herziening tuchtzaak toegewezen

Op 20 februari 2010 heeft het Beroepscollege van de N.P.O. uitspraak gedaan inzake het herzieningsverzoek van de Aanklager N.P.O., de heer Koos Hassing. Dit herzieningsverzoek had betrekking op een eerdere gedane uitspraak van het Beroepscollege inzake de tuchtzaak tegen de heer M. te B., waarin door de Aanklager N.P.O. daarna nieuw bewijs werd opgespoord.
Het College achtte het wettig en overtuigend bewezen, dat deze zaak voor herziening in aanmerking komt. Ter zitting waren nog feiten en/of omstandigheden aan de orde geweest die een andere dan de navolgende uispraak zouden rechtvaardigen.
Uitspraak:
Het College verklaart het herzieningsverzoek van de heer J.H.J. Hassing, Aanklager N.P.O., van 14 juni 2009 en 27 juni 2009 ontvankelijk en gegrond. Voorts wijst het College het herzieningsverzoek toe. Deze beslissing van het College houdt in dat de tuchtzaak tegen beschuldigde M. te B. opnieuw - als een nieuwe zaak - wordt behandeld inclusief het nieuwe bewijs.


Commissie Nationaal Reken Bureau (CNRB)

Het proces aangaande de overname van CompuClub van Balveren voltrekt zich, hoewel initieel vertraagd, naar wens. Inmiddels is een voorlopig koopcontract in concept aangeleverd en zijn de eerste officiële gesprekken met het over te nemen personeel  gepland. Er is inmiddels vastgesteld dat er een behoefte is voor wat betreft technische ondersteuning met het oog op doorontwikkeling van bestaande mogelijkheden. Hiervoor worden op dit vak gespecialiseerde liefhebbers door Bestuur NPO/de commissie benaderd.  Centraal in het proces is en blijft het belang om voor de toekomst op een gecoördineerde wijze uitslagen te kunnen blijven genereren voor onze sport. Het is hierbij noodzakelijk dat we ons als organisatie niet laten verleiden om “elders” onze uitslagen te gaan halen. Dit leidt tot versnippering en links of rechtsom tot meerkosten. Niet op de laatste plaats zal dit leiden tot de onmogelijkheid om met de huidige middelen en mensen de nationale uitslagen te genereren. En dat is nu juist de reden om CompuClub om te bouwen naar een Nationaal Reken Bureau. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. Eenieder die er een uitdaging in ziet om zijn/haar diensten in dit traject aan te bieden nodigen we van ganser harte uit om zich met naam en korte achtergrondinformatie bekend te maken bij Bestuur NPO of de CNRB. Dit kan via de e-mail, post en telefoon via Bureau NPO.


BTW teruggaaf - de stand van zaken

Inmiddels is het vliegseizoen 2010 al voorzichtig begonnen en zijn er zoveel ontwikkelingen met betrekking tot de BTW teruggaaf dat het tijd wordt u allen te informeren over de laatste ontwikkelingen. Enkele weken geleden is op uitnodiging van de NPO de belastinginspecteur op bezoek geweest in Veenendaal. Hier is hen (er kwamen twee vertegenwoordigers) middels diverse demonstraties getoond en uitgelegd wat er moet gebeuren, door wie, wat hiervoor in rekening wordt gebracht en wat daarvoor gedaan kan worden. Na een zeer verhelderende discussie heeft de Belastingdienst inmiddels ingestemd met een volledige BTW vrijstelling op vaste voetringen én de elektronische ringen. Onze belastingconsulent heeft zeer recent een verzoek voor het terugvorderingtraject ingediend. Het is aannemelijk dat wij voor 2011 tot de beloofde teruggaaf kunnen komen. Om eventuele hoog gespannen verwachtingen te temperen; we praten dan (na aftrek van alle voor het proces gemaakte kosten) slechts nog over een enkele euro per liefhebber. Hetgeen naar alle waarschijnlijkheid in de ringprijzen voor 2011 zal worden verrekend.


Boekje Nationale Postduiven Top 2009

Liefhebbers die geïnteresseerd zijn in informatie over de Top van Nederland in de duivensport, kunnen het boekje “Nationale Postduiven Top 2009” bestellen door € 10,50 over te maken op giro 19666 ten name van NPO te Veenendaal onder vermelding van “Top 2009”. Dit bedrag is inclusief verzendkosten. Als u het boekje af komt halen op het Bureau NPO betaalt u € 7.50.


Nieuwe administrateur Groep van Keurmeesters

Met ingang van heden is er een nieuwe administrateur voor het regelen en verwerken van de keuringsaanvragen voor de Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven. Voor verenigingen die een keurmeester aanvragen via het formulier op de NPO-site verandert er niets, omdat deze mails automatisch terecht komen op het juiste adres. Verenigingen die per post een keurmeester aanvragen door middel van een formulier uit het ringenboekje dienen deze vanaf nu te sturen naar de heer G.A. van de Bovenkamp, Roggedreef 7, 7006 LW in Doetinchem.
Gerard van de Bovenkamp zal deze aanvragen dan voor de GVK verwerken.

Mevrouw Van Rijswijk is om persoonlijke redenen gestopt met haar werkzaamheden voor de GVK en we zijn blij dat de heer Van de Bovenkamp de administratie van haar kan overnemen. Hiermee is een eind gekomen aan een lange periode waarin wijlen de heer Ad van Rijswijk en mevrouw Martha van Rijswijk de administratie voor de GVK op een voortreffelijke wijze verzorgden.

Namens de GVK,Lo van der Wulp, secretaris GVK


Bureau NPO gesloten

In de maand mei is het Bureau NPO op de volgende data gesloten:

30 april Koninginnedag
4 mei Jaarlijks uitstapje personeel
5 mei Bevrijdingsdag
13 mei Hemelvaart
14 mei Bureau gesloten
24 mei Pinksteren


Wat vliegt daar week 16

zaterdag 24 april
Breuil le Vert/Clermont Afd.1 Zeeland '96
Duffel Afd.11 Friesland '96: Zuid
Epehy Afd.3 Oost-Brabant;
Afd.12 De Kuststrook
Meer Afd.11 Friesland '96: NoordOost, NoordWest
Lommel Afd.10 N.O.-Nederland: Samenspel 1-7
Menen Afd.8 GOU: Regio 3, 4
Nijvel Afd.9 Oost-Nederland
Pommeroeul Afd.5 Zuid-Holland;
Afd.7 Midden-Nederland: Regio 1, 2
Rethel Afd.4 Limburg: Noord
St.Quentin Afd.7 Midden-Nederland: Regio 3, 4;
Afd.2 Brabant 2000
Strombeek Afd.8 GOU: Regio 1, 2;
Afd.6 Noord-Holland;
Afd.10 N.O.-Nederland: Samenspel 8-11

zondag 25 april
Pommeroeul Afd.2 Brabant 2000
Reims Afd.4 Limburg: Zuid

woensdag 28 april
Charleville Mez. Afd.4 Limburg
Duffel Afd.9 Oost-Nederland
Lessines Afd.3 Oost-Brabant
Strombeek Afd.8 GOU;
Afd.2 Brabant 2000


Duplicaten
Van onderstaande ringnummers is een duplicaateigendomsbewijs aangevraagd.
2002
1568432
2004
2241868
2005
1112018
1121162
1487913
2006
1110475
1955137
1955530
1955869
2020402
2038754
2007
1278735
1425675
1452759
1498031
2008
1277149
1278797
1553537
1553579
2128029
2009
1056264
1104917
1205780
1211523
1256081
1256211
1256214
1256216
1256217
1256220
1256223
1256231
1256234
1256274
1296801
1296803
1296804
1678836
1756606
1756986
1828961
1848602
1874878
1886801
1886823
1886824
1886827
1886831
1886835
1886836
1886841
1886843
1886844
2006319
2006335
2064637
2064645
3935225
5909100
5909101
5909103
2010
1205001
1205005
1205006
1205014
1205043
1205044
1205045
1205047
1205048
1243860
1577222
1577227
1577235

Eventuele reclames kunt u richten aan Bureau NPO, Postbus 908, 3900 AX te
Veenendaal, onder vermelding van de publicatiedatum.
IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

'Trainingsvlucht NIERGNIES (Fr)' - ...

  'Duidelijkheid kwam alsnog...' We hebben inmiddels de 2e 'africhting' achter de rug. ...

Evelien's Journaal

Verbazing - John Logemann -

De wereld veranderd snel. Vandaag zal de geschiedenis ingaan als de dag dat we weer op een terras konden gaan ...

John Logemann

GESTART MAAR NOG IN HET ONGEWISSE... - ...

Met alle aanpassingen zoals voorgeschreven en volgens alle richtlijnen is de kop eraf zoals we dat noemen, maar of ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Finale Derby Arona Tenerife / grandioos ...

Zondag 5 juli was het dan eindelijk tijd voor de grootse finale van de Derby Arona Tenerife. 541 gevleugelde strijders ...

Sjaak Buwalda

Opnieuw - Ad Schaerlaeckens -

   Ik kan me voorstellen dat het gaat vervelen als je bijna wekelijks en dat jaar in jaar uit moet lezen ...

Ad Schaerlaeckens

Weer enorm - Ad Schaerlaeckens -

Hoe fraaier het weer, hoe slechter het is voor de sport. En gisteren 20 juni was het uitermate fraai weer met bijna ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor