Op (de) Hoogte

 

Voorwoord

De zomer is nog niet voorbij. Sterker nog dit weekend belooft een prachtig zomerweekend te worden met fantastisch duivenweer. Weliswaar worden temperaturen van 30 graden voorspelt, het feit dat de nachten koel zijn en het pas vanaf een uur of 15.00 echt warm wordt, maakt dat de duiven grotendeels terug op hok zijn als het echt warm wordt. Een weekend om maximaal te genieten van onze mooie sport.

Het vergaderseizoen staat voor de deur. De uitdaging in komende periode wordt om de opgedane ervaringen van dit vliegseizoen en alle meningen te delen. Zo kunnen we er voor zorgen dat we de positieve ontwikkelingen behouden en verder uitbouwen en dat we voor zaken die minder goed uitgekomen zijn, constructief op zoek kunnen naar verbetering. Zo ontwikkelen en versterken we samen de sport, waarbij ik ook graag nog terug verwijs naar het cliché dat ook in mijn voorwoord van vorige week ter sprake is gekomen.

Als je echt iets wil, is er een weg. En wanneer we iets niet willen, is er altijd een excuus.

Laten we tijdens de komende vergaderingen onze ervaringen delen, eerlijk en oprecht, kijkend naar mogelijkheden in plaats van te zoeken naar excuses.

Maurice van der Kruk, voorzitter

namens uw bestuur


WEDSTRIJDEN

Carolien van de Jagt wint Ladies League race Niergnies

 

WEDSTRIJDEN

Uitslag Ladies League wedvlucht 1


WEDSTRIJDEN

Uitslag Dutch Golden Classic - Pontoise

Door Wim Vos

Deze prachtige zogenaamde ringenrace werd dit jaar voor de 15e keer gehouden. Kort samengevat: liefhebbers uit België, Nederland en Engeland kunnen twee vaste voetringen kopen à € 20, = per ring met een maximum van 250. Hiermee ringen zij in hun hokken twee duiven die vervolgens in de maand maart openbaar worden verkocht aan leden van vijf samenspelen binnen Afd. 5.

Veel absolute topliefhebbers doen hier al jaren aan mee. Het betreft de samenspelen Hoekse Waard – Drechtsteden – Gouwe & IJssel – Zuid-Holland oost en Midden-Holland oost, een afgebakend gebied. De opbrengst van de ringen, vermeerderd met de opbrengst van de verkochte duiven vormt de prijzenpot.

We zijn begonnen met een prijzenpot van € 2.000, = in 2004 maar voor 2019 hebben we ruim € 30.000, = om te verspelen. Op zondag 11 augustus werd er in Afd. 5 Pontoise gevlogen en hierbij geven we u die uitslag.

We kijken terug op een prachtig evenement waar veel belangstelling voor bestaat.NPO BUREAU

Inkorven voor nationale/sectorale wedvluchten F35 en F37

Donderdag 29 augustus is het inkorven voor de eerste sectorale jonge duivenvlucht van 2019; wedvluchten F35 en F37. Het inkorven voor deze vluchten vindt uitsluitend plaats in de voor deze vluchten aangewezen nationale/sectorale inkorflokalen.

Voor deze vlucht moeten er in het inkorflokaal minimaal zeven deelnemers zijn. We zijn er ons van

bewust, dat niet ieder aan deze norm kan voldoen. Inkorflokalen die niet aan het minimale aantal

inkorvende leden komt voor deze vlucht, of die om andere redenen besluiten niet in te korven,

dienen zich tijdig af te melden.

Afmelden kan via:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (alle sectoren)

06-30080112 (voor sector 1 en 2)

06-36187435 (voor sector 3 en 4)

Op de website kunt u controleren of uw vereniging is aangemeld als inkorflokaal voor deze vluchten.


NPO BUREAU

Bestellingen vaste voetringen en chipringen 2020

Vanaf 24 augustus kunnen ringadministrateurs de vaste voetringen en chipringen voor 2020 bestellen. Op verzoek van onze liefhebbers en leveranciers is het mogelijk om wederom van alle EC-leveranciers ook de bijbehorende chipringen te bestellen. Het bestelformulier is beschikbaar via https://mijn.duivensportbond.nl.

Per liefhebber kan aangeven worden hoeveel vaste voetringen deze wil bestellen. De totale bestelling van de vereniging wordt afgerond op een 20-tal. De reden hiervan is dat de ringen door de leverancier worden verpakt in zakjes van 20 stuks. Chipringbestellingen gaan per 50 stuks.

Voor 2020 kunt u vijf soorten chipringen bestellen. Van al deze ringen is voorraad aanwezig. Is een ring uitverkocht, dan ontvangt u een andere soort.

Bestellen kan van 24 tot en met 31 augustus 2019

Informatie ringbestellingen 2020


NPO BESTUUR

5 oktober 2019: Sectie- en platformvergaderingen

 

Reserveer 5 oktober alvast in uw agenda voor de sectie- en platformvergaderingen.

Meer informatie volgt in komende weken.


NPO BUREAU

Ledenadministratie gesloten vanaf 24 augustus 2019

De Ladie’s League is in volle gang! Overal in de lande zijn vrouwen actief met deze competitie. In diverse kringen en verenigingen zijn er spontaan eigen invullingen gegeven om de dames binnen de duivensport te motiveren en ook hun eigen wedstrijdelement  te kunnen beleven. En wat is dat geweldig!

Ladies League ook in 2020!

we kunnen u hierbij mededelen dat in 2020 ook weer de Ladie’s League competitie zal worden vervlogen. Uiteraard met de huidige LL-ringen, als oude duif, maar ook weer in de Jonge Duiven competitie. De ringen zijn vanaf vrijdag 30 augustus 2019 te bestellen via: www.nationaleduivensportdagen.nl

De ringen worden eind december worden verstuurd in de zelfde zending als de reguliere ringen. 

Vluchten die voor 2019 meetellen voor de Ladies League:

J27      06 juli

J28      13 juli

J29      20 juli

J33      17 augustus

J35      31 augustus

J37 (14 september)  zal niet worden meegeteld  voor het  Ladie’s League Kampioenschap maar voor de snelste duif van deze dag zal er wel een prijs beschikbaar zijn welke ook tijdens de Nationale Dagen zal worden uitgereikt.

 

“ LL- Pigeon Champ”

De duif met het hoogste meter-gemiddelde over de vluchten.

Het vluchtenaantal heeft altijd voorrang, dus een duif die gemiddeld over vijf vluchten 1000 m gemiddeld vliegt, heeft voorrang op een duif die over vijf vluchten 1001 meter vliegt.

 

“LL Not Nominated Champion”

Per vlucht worden het aantal meters van alle prijswinnende duiven gedeeld door het aantal duiven dat is ingekorfd van de 7000 serie. Het totaal van de vijf vluchten wordt bij elkaar opgeteld.

 

LL- Nominated Champion

De meters van de 1e LL-ring die is ingekorfd ( LL-1e getekende) worden bij elkaar opgeteld van alle vijf vluchten (7000 serie).

N.B.:  De 1e “getekende”  LL duif, kan dus de 10e getekende op de inkorflijst zijn,  tussen duiven van een andere serie van de liefhebster.

 

General Champion Ladie’s League

Het aantal meters van aangewezen plus het aantal meters van de onaangewezen bij elkaar opgeteld over de vijf vluchten.

 

Huldiging van de dames tijdens de Nationale Dagen op 30 november 2019

Er zijn geweldige prijzen te winnen! Nog eens op een rij:

 

Prijzen LL Not nominated and Nominated Champion plaatsen 1 tm 5:

Diploma en een bokaal als blijvende herinnering

Prijs LL Pigeon Champ plaatsen 1 tm 5:

Diploma en een bokaal als blijvende herinnering

General Champion Ladie’s League:

Waardebon Centerparcs ter waarde van € 1000 en wisseltroffee gegrafeerd met de naam van de winnares

2e prijs: Weekend Welness Hotel/Spa Sanadome Nijmegen,  incl. faciliteiten voor 2 personen.

3e prijs:  Tablet/Ipad

4e prijs: Waardebon Centerparcs t.w.v. € 500.

5e tot en met 10e  prijs: beauty/geuren sets.

Tevens voor 1-10e prijs, diploma en blijvende herinnering.

Extra prijzen:

Drie waardecheques ter waarde van € 250 per stuk, aangeboden door Eijerkamp Meubelen voor: 

De eigenaresse van de  snelste duif van J37 ( 14 september).

De laagstgeklasseerde liefhebster over de 5 vervlogen vluchten.

De middelste geklasseerde liefhebster  van de uitslag.

We proberen in 2020 wederom veel dames te stimuleren en te motiveren om deel te nemen aan deze competitie, zodat duivensport nog meer gaat leven! De rekenaar is momenteel druk doende om een uitslag te genereren en wij hopen die ook snel met jullie te kunnen delen! Wij weten ook dat alles iets soepeler had mogen verlopen en proberen hier voor 2020 een lering uit te halen! Gelukkig kunnen ervaringen en leringen een sleutel zijn tot verfijning van het succes van de Ladie’s League!


NPO BUREAU

Ledenadministratie gesloten vanaf 24 augustus 2019

Vanaf 24 augustus 2019 is de ledenadministratie tijdelijk gesloten in verband met de ringbestellingen voor seizoen 2020. Dit betekent dat alle wijzigingen uiterlijk 23 augustus verwerkt moeten zijn. Vanaf 24 augustus kunnen er tijdelijk geen mutaties worden gedaan. Wij proberen de periode zo kort mogelijk te houden en houden u via de site en ODH op de hoogte.


Advies Werkgroep Eerlijk Spel

De werkgroep Eerlijk Spel heeft maandag 19 augustus een advies gestuurd naar alle besturen in verband met in te sturen voorstellen voor de Ledenraad van 21 december. Dit naar aanleiding van de opdracht die de werkgroep eind 2018 vanuit de Secties heeft gekregen zicht te buigen over het thema “Eerlijk Spel”. De Werkgroep heeft 353 door leden ingediende voorstellen als uitgangspunt genomen om tot onderstaand advies te komen. Na uitvoerig overleg en rijp beraad adviseren wij de besturen van de Secties en Afdelingen om de volgende keuze aan de leden voor te leggen en op basis van het stemgedrag van de leden concrete voorstellen in te dienen voor de Ledenraad NPO van 21 december aanstaande.

 

Vanuit de ingediende voorstellen zijn we tot vier keuzes gekomen:

Keuzemogelijkheid 1 - Inkorfbeperking op basis van aantallen

Keuzemogelijkheid 2 - Inkorfbeperking op basis van aantallen met lijst deelnemende duiven voor seizoen

Keuzemogelijkheid 3 - Vliegen in klassen

Keuzemogelijkheid 4 – Niets veranderen

Ons voorstel is dus om de leden van de Secties en Afdelingen een keuze te laten maken uit bovengenoemde vier opties en op basis van de keuze van de meerderheid een concreet voorstel per Sectie en Afdeling in te dienen voor de Ledenraad NPO van 21 december. Zo kan er tijdens de Ledenraad door alle stemgerechtigden een beslissing genomen worden voor het vliegseizoen 2020.

Vragen of meer informatie

Klik op onderstaande buttons voor:

het advies zoals dit is verstuurd op 19 augustus naar alle besturen; hierin staat ook een toelichting bij de vier keuzemogelijkheden

uitgebreide toelichting keuzemogelijkheid 3

Zijn er vragen of wilt u meer informatie? Laat het ons weten wij zijn als werkgroep met plezier beschikbaar voor vragen of nadere uitleg.

 

Werkgroep Eerlijk Spel

Bob Berendsen - Sectie Vitesse/Midfond

Arie Heezen - Sectie Marathon

Boris Dirks - Platform Jong

Marc Palinckx - Sectie Jonge duiven

Advies verstuurd naar alle besturen

Toelichting keuzemogelijkheid 3


 

SECTIES & PLATFORMS

Uitgangspunten en overwegingen herindeling vlieggebieden

In de algemene ledenvergadering (ALV) van 10 november 2018/1 december 2018 heeft de ALV aan de sectie Dagfond de opdracht gegeven om in 2019 met een voorstel te komen tot herindeling van de bestaande vlieggebieden/sectoren.

De reden van deze opdracht is gelegen in het feit dat de huidige indeling ten opzichte van de gebruikelijke vliegrichting te veel verschillen vertoont in diepte en daarmee een (te) grote afstand tussen de voor- en overvlucht. Hierdoor is het moeilijk om een adequate invulling te geven aan het voldoen aan (inter)nationale criteria zoals minimumafstanden voor diverse competities waaronder de Olympiade. Door de huidige grote afstandsverschillen zijn grote delen van een sector bij voorbaat kansloos voor een sectoroverwinning en dit draagt niet bij aan een positief beeld van de sectorvluchten met als gevolg een mogelijk beperktere deelname.

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de sectie dagfond nagedacht over een mogelijke herindeling van de sectoren en heeft hiertoe enkele uitgangspunten geformuleerd.

De basis van de nieuwe sectorindeling is de indeling in zones zoals deze thans wordt gebruikt in de Noordelijke Unie voor de dagfond- en marathonvluchten. In geval van één gezamenlijke lossing vanaf  één losplaats worden de NU concoursen vervlogen in vier zones van 50 km, met de losplaats Bergerac als referentie. Om voor heel Nederland een sectorindeling te kunnen maken wordt een extra 50 km zone toegevoegd, nl. tot 850 km.

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de NU-indeling is het toevoegen van een oost-west lijn. Deze lijn deelt Nederland exact door midden, zodat elke sector uit twee zones bestaat. Belangrijk: de zone is het vlieggebied waaruit de punten worden gehaald voor de sectorale en nationale (dagfond)concoursen.

 

Via onderstaande button opent u de bijlage met gedetailleerde informatie over de uitgangspunten en overwegingen.

Uitgangspunten en overwegingen bij herindeling vlieggebieden 2020


AGENDA

Activiteiten in het land

Op de site van de NPO publiceren we de activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten die georganiseerd worden.

Activiteiten

5 oktober: Sectie- en Platformvergaderingen

5 oktober: prijsuitreiking Dutch Golden Classic 2019

19 oktober: prijsuitreiking NIC 1738

2 november: prijsuitreiking Ladies League Samenspel Zuid Hollandse Eilanden

16 november: prijsuitreiking Ladies League 2019 Afdeling 6, kring 3

Vergaderingen

2 september: bestuursvergadering afdeling 10

2 september: bestuursvergadering afdeling 11

3 september: bestuursvergadering afdeling 8

4 september: bestuursvergadering NPO

16 september: bestuursvergadering afdeling 9

30 september: bestuursvergadering NPO

Klik hier voor het complete overzicht van activiteiten en vergaderingen


DUPLICAAT AANVRAGEN

Aangevraagde duplicaten tot en met 21 augustus 2019

Het kan gebeuren dat je een eigendomsbewijs kwijt bent. Of dat je een vreemde duif hebt die je wilt houden, maar het eigendomsbewijs niet van de vorige eigenaar hebt gekregen. In dat geval is het mogelijk om een kopie aan te vragen, ook wel duplicaat genoemd.

Overzicht aangevraagde duplicaten


WEDSTRIJDEN

Uitslag Wedvlucht Samenspel Kring De IJssel

WEDSTRIJDEN

Uitslag Samenspel Zuid Hollandse EilandenIN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

Hallo allemaal - Evelien's journaal -

Wanneer ik deze tekst op papier zet is het al weer 2 februari en het nieuwe jaar reeds een maand oud. Ik kreeg ...

Evelien's Journaal

Einde bijzonder jaar in lockdown - ...

Hallo beste lezers, Voor dit keer eens geen duivennieuws. Vandaag is het 20 december en gaan we langzaamaan ...

Evelien's Journaal

Het is herfst.. - Evelien's journaal -

. De regen valt rijkelijk, alles is nat en smerig, kortom het is echt herfst buiten. De dagen worden langer dus ook ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Opleren - Ad Schaerlaeckens -

Of het weer is om op te leren? Dan moet het minstens 12 graden zijn beweerde vdH altijd. En dat was een wijs iemand. ...

Ad Schaerlaeckens

R.I.P. Cor Leytens - Ad Schaerlaeckens ...

Een van de nadelen van ouder worden is dat steeds meer mensen uit je (soms naaste) omgeving komen te ontvallen. Toen ...

Ad Schaerlaeckens

Tijd vooruit > -;) - Ad Schaerlaeckens ...

Barst komende nacht de 'Engelse bom' in Amerika bij Oprah W? Onderstaande schreef ik begin deze eeuw al: ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor