Wie hebben we daar?
Het heeft de nodige voeten in aarde gehad maar uiteindelijk is hij dan toch als lid toegetreden. Dhr Diesen komt een aantal eigendomsbewijzen over laten schrijven. Na ruim 40 jaar van hard werken heeft hij weer tijd gevonden om zijn ‘virus de ruimte te geven’. Wij wensen hem heel veel ‘speelplezier’ en nog vele jaren van lidmaatschap toe!

Beleid NPO
Bestuur NPO heeft haar beleid bondig verwoord. Onder deze link kunt u kennis nemen van het complete document waarin op hoofdlijnen routes worden geschetst die het bestuur heeft uitgestippeld. Vanzelfsprekend zullen we periodiek verslag doen van de verdere ontwikkelingen.

de heer Diesen

Manifestatie

Terwijl jullie dit lezen zijn wij al druk in de weer zijn in Houten. Stands worden opgebouwd, prijzen verzameld en uitgestald, controles op alle ins en outs die voor de manifestatie van belang (kunnen) zijn worden nog doorgevoerd, buitenlandse gasten worden verwelkomd, enz, enz. Voor het bestuur en voor het bureau NPO een van de drukste maar daarnaast ook enerverende en leuke dagen zijn aangebroken. Voor een aantal onder u wellicht ook zenuwslopende dagen. Je zal toch gehuldigd worden! Maar voor de meesten zal het vooral kijken, voelen, proeven en kopen worden in Houten! Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en vooral gezellige manifestatie toe! De moderne aanpak van de prijsuitreiking valt voor sommigen wat koud op het dak. Lees meer hierover in de berichtgeving van het bestuur. Wat zeker het vermelden waard is: we krijgen ten minste één filmploeg (BNN) op bezoek. Zij komen opnamen maken voor het programma ‘de Week van Filemon’. Mogelijkerwijs zal ook de VPRO opnamen komen maken voor het programma Omroep Maxim Houd er overigens rekening mee dat het bureau NPO maandag aanstaande gesloten is!

Uitslagen

Jullie hebben het zelf kunnen lezen dan wel bent via via geïnformeerd. De uitslagen zijn (alhoewel op het nippertje) gerealiseerd. Ondanks alles is het PV gelukt om zelfs de laatste aanvullingen (ook UDP’s die na de reclamatie werden aangeleverd) te verwerken. Hier en daar waren er soms de nodige discussies, maar inmiddels hebben we dan toch een prima eindproduct. Let op, er zijn hier en daar helaas verenigingen of afdelingen die ondanks alle verzoeken vergeten zijn de juiste UDP’s in te sturen. Daarnaast kan het zijn dat er reservevluchten worden aangewezen. Hier is soms onduidelijkheid over. Het is niet zo dat de vluchten worden aangewezen voor de nationale kampioenschappen. De weekenden worden aangewezen. Daarom kan ervoor gekozen worden om een reservevlucht in te lassen. Wanneer er in een weekend een vlucht die is aangewezen voor de nationale kampioenschappen niet doorgaat dan komt daar automatisch de reservevlucht voor in aanmerking. Het is voor die liefhebbers nu definitief dat zij uitgesloten zijn van kansen op een Nationaal Kampioenschap. Opmerkingen blijven overigens welkom, zeker als het om verbeteropties in de presentatie gaat. Let wel, we hebben nu met vallen en opstaan de finish bereikt. Volgend seizoen moet dat allemaal veel soepeler lopen. Alles wordt momenteel in gereedheid gebracht om er zorg voor te dragen dat de tekortkomingen van dit seizoen volgend jaar ondervangen zullen worden. Hiervoor is ieders medewerking onmisbaar! De komende periode zal dan ook gebruikt worden om per afdeling mensen te instrueren om de zaken (zonder extra inspanning!) in de goede banen te kunnen leiden.

Doorgezaagde ringen?
In het afgelopen jaar hebben we op het bureau al eens eerder een melding gehad over ‘doorgezaagde ringen’. Deze week meldde een liefhebber opnieuw een dergelijke ervaring. Nu is het niet doenlijk om daar een concrete actie op in te zetten maar het lijkt wel erg nuttig het verhaal uit te dragen ...: 'Mijn zwager werkt in Duitsland in ‘het groen’. Daar vindt hij regelmatig
dode duiven, ook Nederlandse duiven. Hij geeft mij dan de ringnummers door, waarop ik de liefhebber op de hoogte breng. Ook dit jaar ontving ik meerdere dode jonge duiven. Nadat ik een dode jonge duif had doorgemeld aan de liefhebber in de omgeving van Almelo, bracht mijn zwager mij een aantal weken daarna de vaste voetring met chipclip. De ring heb ik op de vensterbank gelegd en verder geen aandacht aan geschonken. Enkele weken later wildeik de ring op een andere plaats leggen toen mij iets opviel.

De chipclip heb ik er afgehaald en ik zag dat de ring was doorgezaagd of geslepen onder de clip. Van boven af was het te zien, maar je moest er heel goed naar kijken. Ik heb mijn zwager gevraagd of hij dat had gedaan. Dit was niet het geval. Om de proef op de som te nemen heb ik zelf een test uitgevoerd. Ringen van 2011 had en heb ik nog genoeg over. Ik heb een ring van mijn serie met de haakse slijper en dunne schijf doorgesneden, en één met een kleine ijzerzaag door gezaagd. Deze ringen kon ik zonder probleem met een tangetje waarmee de chipringen van de poot worden verwijderd uit elkaar buigen en om de poot van andere duiven doen. Ik kon ze ook zo weer terug drukken in de normale stand. Het is eenvoudig om bij een zeer dunne snee de ring weer aan elkaar te plakken en zodoende een duif een andere ring om te doen. Als je er dan de chipclip in plaatst zie je deze frauduleuze actie bijna niet. Het plastic van de voetring zou tijdens het groter maken op een plaats moet scheuren, maar hij blijft gewoon heel. Als ik of iemand anders dus een jonge duif opvang kan die zonder veel problemen en bijna onzichtbaar worden omgeringd. Door de slechte ringen van 2009 is de plastic rand van de nieuwe ringen op dit moment waarschijnlijk zo sterk,dat er niets scheurt…..

Aldus deze bevindingen. Om hiervoor de ringen van mindere (meer breekbare) kwaliteit te laten vervaardigen levert weer andere (en grotere) problemen op. Als gesteld is hier nauwelijks iets aan te doen. Wel is het van belang dat hierop bij het inkorven met regelmaat (steekproefsgewijs) gecontroleerd wordt. Mocht er zo’n doorgezaagde ring aangetroffen worden moet betreffende duif uitgesloten worden van deelname en zal de eigenaar zich moeten kunnen verantwoorden!

Symposium Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH)

Afgelopen zaterdag mochten ondergetekende en Ton Ebben (als lid van de raad van toezicht PVH) deelnemen aan het symposium ‘Dieren houden en behouden’ in Barneveld. Een zestal sprekers onder voorzitterschap van Ir. Ed Gubbels (op de foto achter het katheder) hebben daar vanuit zeer verschillende invalshoeken lezingen gegeven rondom het behoud van soorten in het wild en in gevangenschap. Genetische aspecten, voortplanting, bijdrage door de mens in het algemeen, samenwerking tussen professionals en liefhebbers en evolutionaire aspecten werden aaneengeregen tot zeer diepgaande, interessante en met regelmaat komische uiteenzettingen. Op de foto van links naar rechts Dhr van Merriënboer (Consultant biodiversiteit), Mevr Weinbeck (VZ Stichting Pakara), Dhr Meijer (Curator Ouwehands Dierenpark), Dr Loehr (Onderzoeker Homopus soorten) en Prof Dr Frankenhuis (Voormalig directeur Artis).

De dag werd besloten met een, soms heftige, maar steeds inhoudelijke discussie en rond 1730 vertrokken we met een enorme kennisverbreding weer huiswaarts. Voor de liefhebbers zijn alle presentaties na te lezen op www.huisdieren.nu onder de heading ‘Dieren houden en behouden’.

George de Jongh
Directeur NPO
Hieronder het overige nieuws van deze week.


Wanneer

zaterdag 26 november 2011

9.00 tot 17.00 uur

Logo Expo Houten

zondag 27 november 2011

9.00 tot 15.00 uur

Waar

Expo Houten

Meidoornkade 24

3992 AE Houten

Entree en parkeren
De entreeprijs is € 10,-. Kinderen tot 18 jaar gratis.
Parkeren gratis.

 • Routebeschrijving

 • Programma

 • Plattegrond


 • Nationale Manifestatie - Zaterdag 26 en zondag 27 november!

  Bezoek de NPO-stand. Natuurlijk zijn de mensen van de NPO hier weer het hele weekend aanwezig om uw duiven op naam te schrijven. Maar u kunt er ook terecht met al uw andere vragen. Wilt u weten of uw gegevens goed in de administratie staan? Kijk zelf mee! Ook zal minimaal één van de bestuursleden steeds in de stand aanwezig zijn voor het beantwoorden van uw vragen. Voor de jeugdleden en hun vriendjes is er op zaterdag een leuk programma. Het thema is: Kruip in de huid van ....

  Laat je reactie achter op FACEBOOK

  Omdat alle medewerkers van de NPO zowel zaterdag als zondag in Houten aanwezig zijn, is het NPO-Bureau maandag 28 november de hele dag gesloten!


  Aan alle leden van onze organisatie

  Zaterdag 26 november worden de Nationale kampioenen en de kampioenen van de nationale vluchten gehuldigd in Houten. Door veel liefhebbers uit het hele land wordt ons bestuur gewezen op het feit dat het altijd gebruikelijk is geweest dat de eerste 10 kampioenen per tour worden gehuldigd. Navraag bij ons bureau leert echter dat in januari 2011 door het toen zittende NPO bestuur een bestuursbesluit is genomen waarin is aangegeven dat in verband met de kosten is overgegaan tot het huldigen van 5 kampioenen per tour.
  Dit besluit is nooit naar buiten gecommuniceerd. Ook ons bestuur was hiervan, tot op vandaag 24 november, niet op de hoogte. Ons bestuur betreurt dit zeer temeer daar hiermee liefhebbers die hadden gerekend op een landelijke huldiging worden gedupeerd. Op dit moment kunnen we niet anders doen dan constateren dat direct na de manifestatie een evaluatie plaats moet vinden waarbij duidelijk moet worden hoe een en ander heeft kunnen gebeuren.
  Als bestuur NPO bieden wij onze excuses aan voor deze situatie.

  Desondanks hopen we toch op een goede manifestatie.

  24 november 2011
  Bestuur NPO


  Nationale Manifestatieloterij -Koop uw lot tijdens de Nationale Manifestatie, 26 en 27 november 2011!

  Een lot kost slechts € 1,50.

  Voorbeeld lot


  FCI Olympic Races 2012

  Tijdens de Nationale Manifestatie in Houten op 26 en 27 november 2011 zijn bij de stand van de FCI ´Olympic Flight´deelnamecertificaten voor € 15,00 per duif te koop! Hebt u vragen over deze races? Ook die kunt u daar stellen.

  FCI Belgie

  Afgelopen weekend zijn op de Nationale Dagen van de Belgische Federatie de Olympische vluchten Londen en Berlijn van komend vliegjaar gepromoot.De organisatiecommissie van deze vluchten heeft een zeer vruchtbare promotiecampagne ondervonden. Er zijn dan ook veel inschrijfkaarten verkocht. Ieder Europees land heeft een genummerd aantal kaarten voor verkoop van de FCI ontvangen, zodat het deelname-aantal regelmatig kan worden gecontroleerd. Dit is nodig om het vervoer hierop af te stemmen. Daarom raden wij eenieder aan, tijdig deze deelnamekaarten te kopen, want op=op.

  Ruim voor aanvang van de vluchten, wordt met de verkoop van de kaarten worden gestopt.

  Ook op de Nationale Manifestatie NPO kunt U deze deelnamekaarten bij de FCI-stand naast de NPO stand kopen.Te zijner tijd kunt u zelf beslissen of u aan de vlucht vanuit Berlijn of Londen wil deelnemen of aan beide vluchten.


  De commissie zal erop toezien en dus in gesprek gaan met het NPO-bestuur, dat er voldoende inkorflokalen worden aangewezen.Iedereen is zo in de gelegenheid binnen een acceptabele afstand in te korven. De commissie denkt zelf aan alle Nationale inkorfcentra, omdat de commissie wil bevorderen, dat ook één Nationale uitslag zal worden samengesteld, waaraan de commissie dan ook mooie herdenkingsprijzen verbindt

  De organisatiecommissie is bijzonder enthousiast, omdt de belangstelling voor deze vluchten zeer goed is in alle Europese landen. Het belooft dan ook een enorm propagandafestijn en spektakelstuk te worden voor de duivensport.

  De vlucht vanuit Berlijn wordt op 28-07-2012 vervlogen, dit is de eerste dag van de Olympische Spelen en de vlucht vanuit Londen wordt vervlogen op de voorlaatste dag van de Olympische Spelen.

  Op de foto commissielid Eric Dubois in de stand bij de Nationale Dagen van België, die door de Belgische Federatie is aangesteld om België te vertegenwoordigen in de organisatie.

  logofci

  Hebt u al deelnemerskaarten voor de Olympic Races vanuit Londen en Berlijn?

  Deze zijn te verkrijgen via het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en tijdens de Nationale Manifestatie op 26 en 27 november in Houten.

  Bekijk hier de regels.


  zlu


  ZLU STERRENSHOW 2011 in de RODAHAL te KERKRADE

  De vele prijswinnaars die in het weekend van 7 en 8 januari 2012 gehuldigd worden hebben geen plattegrond nodig om in Kerkrade te komen. Het zijn de kampioenen van 2011 die er op beide dagen door het bestuur ZLU gehuldigd worden. Kampioenen en ere-prijswinnaars wiens naam al enige tijd bekend zijn in duivensportland. Zeer zeker de liefhebbers die ZLU spelen. Elk jaar mogen wij ons verheugen dat er liefhebbers bijkomen, elk jaar mogen wij ons erop verheugen dat de aanwezigen na 2 dagen feesten Kerkrade met een goed gevoel verlaten. De Rodahal is een uitstekende locatie alwaar de meer dan 1.200 aanwezigen over beide dagen zich uitstekend vermaken. Met dank aan de gemeente Kerkrade.

  ZLU Kerkrade

  ZLU Rhodahal

  Om het nog feestelijker te maken, en om nog meer aandacht voor de Nederlandse topspelers te krijgen zullen wij op alle mogelijke duivensites de diverse klassementen met de daarbij behorende prijswinnaars voor het voetlicht plaatsen. Om dit alles te verwezenlijken worden er een 3 tot 4 tal edities aan de diverse sites doorgegeven. In de pers is het bijna niet mogelijk om teveel foto`s te plaatsen, op internet is het mogelijk geen probleem. Dus houd de website van de ZLU in de gaten. Hierop vindt u alle informatie over de Sterrenshow 2011.


  Logo Nu

  Vliegprogramma 2012 Noordelijke Unie
  Ook de Noordelijke Unie is zich aan het opmaken voor het nieuwe seizoen 2012. De Noordelijke Unie is het Internationale spel van de NPO, dat door de Noordelijke Unie onder auspiciën van de afdelingen 7 t/m 11 en Duitsland wordt georganiseerd. Deelname aan dit programma is gratis. Op het programma voor het komend seizoen staan weer 6 vluchten voor de overnachtfond en 3 vluchten voor de eendaagse fond. Het definitieve programma is nog niet vastgesteld worden, omdat allerlei “partijen” het eens moeten worden over het programma. Als vele koppen met allemaal hun eigen individuele wensen(“in het belang van de liefhebber”) zich moeten buigen over het vliegprogramma, kan het soms lang duren voor er witte rook uit de schoorsteen komt. Positief ten opzichte van seizoen 2011 is, dat er weer een programma voor de ééndaagse fond op het programma komt te staan.

  Kampioenen Noordelijke Unie 2011
  Uiteraard zullen ook de Internationaal kampioenen van de NU gehuldigd worden. Tijdens de komende nationale manifestatie in Houten nodigt de NPO de Totaalkampioenen en duifkampioenen uit voor de huldiging. Op 10 maart 2012 zijn alle kampioenen welkom in Kleve (Dld) om daar de huldiging te ondergaan. Later komen we hier op terug. Overtuigend Kampioen van de Noordelijk Unie 2011 is wel Arjan Beens uit Genemuiden, die op alle fronten op het hoogste platform terug te vinden is. Opvallend is de prestatie van Heinrich Gent uit het Duitse Weener die zich bijzonder in de kijker speelde en aan het geheel inderdaad een Internationaal karakter gaf.

  De kampioenen vindt u hier!

  Alle Kampioenen van harte gefeliciteerd!

  Jan Gremmen,

  Secretaris Noordelijke Unie  Voorbeeld duplicaat

  Duplicaateigendomsbewijzen
  aanvraagdatum 23 november 2011

  Jaar

  Ringnummer(s)


  Jaar

  Ringnummer(s)


  Jaar

  Ringnummer(s)

  2005

  1989835

  2104623


  2006

  1506941


  2008

  1095365

  2009

  2029498


  2010

  1332828

  1450223

  1742962

  1793178

  2022226


  2011

  1087277

  1205236

  1227348

  1374712

  1384690

  2011

  1384711

  1590880

  1921905

  1959114

  5003560


  Wilt u bezwaar maken?

  U kunt uw reclame sturen naar:

  Bureau NPO

  Postbus 908

  3900 AX te Veenendaal

  of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,

  onder vermelding van de datum 23 november 2011.  IN DE KIJKER

  Uw website 1 jaar naast elk artikel?

  Bekijk onze tarieven om te adverteren!

  GESPONSORDE LINKS

  Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

  SPONSOREN

   

  TOPPERS IN BEELD

  Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

  Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

  Topper in beeld

  Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

  Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

  Topper in beeld

  Klip - Verhagen, Rotterdam

  Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

  Topper in beeld

  KEEK OP DE WEEK

  Veranderingen managen - John Logemann

  Daar was hij weer, het duiveltje dat verandering heet. Vervelend altijd voor je dagelijkse routines, net als je ...

  John Logemann

  'Een stormachtig weekend'. - Evelien's ...

  Het afgelopen weekend was er de storm CIARA. Voor de zondag betekende dat zoveel mogelijk binnenblijven, op de bank ...

  Evelien's Journaal

  Wakker in een vreemde wereld - John ...

  Kwam de vorige blog vanaf Fuerteventura, Canarisch eiland voor de Afrikaanse kust, deze keer zit ik weer gewoon met ...

  John Logemann

  COLUMNS

  Veranderingen managen - John Logemann

  Daar was hij weer, het duiveltje dat verandering heet. Vervelend altijd voor je dagelijkse routines, net als je ...

  John Logemann

  Gouden Duif - Ad Schaerlaeckens

    Gouden Duif  (14-02-2020) Morgen, zaterdag, dus Gouden Duif viering. Het zal er een zijn zonder ...

  Ad Schaerlaeckens

  De tweede ronde, de tweede ronde - ...

    De volgende storm komt eraan, we vergaan. Typisch dat zo'n eerste storm het hele land in rep en roer zet, ...

  Sjaak Buwalda