Deze week

Tot groot genoegen van de mensen achter de eerste digitale nieuwsbrief is deze enthousiast ontvangen. Bedankt voor de vele positieve reacties. Niet in de laatste plaats ook dank aan diegene die ons al kopij hebben bezorgd of toegezegd. Blijf dit doen! Richtlijnen daarbij zijn eenvoudig. Alleen informatieve stukken worden door ons geplaatst. Stelregel daarbij is dat niemand persoonlijk mag worden beticht van zaken die niet geverifieerd kunnen worden. Wij behouden ons het recht om stukken te weigeren of aan te passen. Graag roep ik iedereen nogmaals op om jezelf op te geven voor de digitale krant vooral voor die leden die wel een e-mail hebben doorgegeven maar in het verleden opgezegd hebben voor de nieuwsbrief oude stijl. Kent u leden die zeggen de nieuwsbrief niet te hebben ontvangen, stuur deze nieuwsbrief dan naar hen door!

Het team van Pigeon Village (PV) heeft in deze nieuwsbrief een bijdrage geleverd om de meest gangbare vragen nog eens te beantwoorden. Daarnaast geeft Wiebren van Stralen zijn visie op de mogelijke ontwikkelingen, hiermee beantwoordt hij spontaan andere vragen die rond de keuze voor de nationale rekenaar zijn gerezen. Rest mij om wat zaken (al dan niet direct hieraan verbonden) in een genuanceerder licht te plaatsen.
De keuze voor PV is er een die gebaseerd is op heldere overwegingen. Er zijn vijf specialisten onder mijn leiding mee bezig geweest op basis van aangeboden offertes. Unaniem is PV aan het bestuur geadviseerd. Het bestuur heeft haar keuze gemaakt. Hierover meer details uitdragen zou schadelijk kunnen zijn voor de aanbieders en dat moet absoluut voorkomen worden. Dat, helaas, anderen daar minder moeite mee hebben weet u als lezer. Ik heb mij daar van gedistantieerd en blijf dat doen.

Los van de directe commotie rond de gemaakte keuze wil ik hier, mede namens het bestuur NPO,  een steeds terugkerende aantijging weerleggen. De heren Van der Kamp en Huizinga hebben in 2010 enorme professionele diensten verleend aan het bestuur NPO. De heer Van der Kamp heeft dat ‘om niet’ gedaan. De heer Huizinga is op contractbasis ingehuurd en heeft zeer integer zijn declaraties aangeboden. De gemaakte kosten kunnen 100% verantwoord worden.

In deze nieuwsbrief verder een korte impressie van de Olympiade in Poznan. Op 8 februari wordt er geëvalueerd met de mensen die aan de organisatie hebben meegewerkt. Volgende week daarom meer detailinformatie. Tijdens deze evaluatie zal ook de huldiging van de Nederlandse deelnemers definitief worden vastgelegd. Houd daarom rekening met een bijeenkomst op 5 maart tijdens de voorjaarsbeurs in Houten. Dit geldt ook voor de deelnemers aan de Europacup.

Last but not least wil ik u wijzen op de ‘kick- off’ van Vlucht naar de Toekomst (VndT) in Apeldoorn komende zaterdag. Daar wordt middels een presentatie de ‘eerste spade in de grond gezet’. Diegene die zich als vrijwilliger hebben opgegeven komen dan samen om met ‘het vormgeven van de duivensport 2015’ aan de slag te gaan. Achtergrondinformatie vindt u in het werkdocument VndT. Ook hierover volgende week meer berichtgeving.

George de Jongh
Directeur NPO

Hieronder het nieuws van deze week.

 


 Zeer geslaagde olympiade

nullDe Olympiade in Poznan, Polen, afgelopen weekend, bleek een enorme happening. Degenen die er namens Nederland waren, classificeerden het evenement als een zeer goed georganiseerde en verzorgde olympiade. Vooral de zaterdag was enorm druk bezocht. Er waren die dag zeker 30.000 bezoekers. Je trof er een brede melange van internationale duivenliefhebbers. Vanuit de hele wereld hadden liefhebbers de moeite genomen om naar Polen af te reizen.

Natuurlijk gaat het in zo’n weekend ook om de prestaties. Ondanks een aantal perikelen, heeft de Nederlandse equipe toch goede resultaten behaald, waaronder een eerste plaats.

Kijk hier voor de eindstanden
.

Voorzitter Poolse bond  Openingswoord delegaties door burgemeester

Behalve dat de ‘gewone’ duivenliefhebbers elkaar hier ontmoeten, gebeurt er ook een en ander op bestuursniveau. Donderdagavond werden de buitenlandse delegaties welkom geheten door burgemeester Ryszard Grobelny (foto links) van Poznan. Deze delegaties hebben op verschillende momenten vergaderd en daarbij is op diverse terreinen voortgang geboekt. Het nieuwe Bestuur van de FCI ziet u op de foto hieronder. Namens Nederland maakt Albert de Jong deel uit van dit bestuur.

Nieuw Bestuur FCI

Vrijdagavond de officiële opening plaats waarbij de burgemeester van Poznan, Jan Kawalar (voorzitter Poolse bond - foto hierboven) en José Tereso (voorzitter FCI) het woord hebben gevoerd.

Dan nog dit ... Doordat  de afgelopen weken aan de verzekeringsmaatschappij nadrukkelijk vragen zijn gesteld, bleek dat verzekeren onder de voorwaarden zoals de deelnemers die wensten, alleen mogelijk was indien er tenminste € 50.000,- betaald zou worden (i.p.v. € 5.000,-). Op initiatief van de Olympiadecommissie is toen besloten alle deelnemers zelf de keuze te laten de duiven onverzekerd af te vaardigen of niet. Daarbij is met enige tegenzin toegestaan dummyduiven af te vaardigen, waarbij het risico op diskwalificatie op de koop toe werd genomen. Komende week wordt de olympiade geëvalueerd met de mensen die aan de organisatie hebben meegewerkt.

Alle duiven die voor Nederland uitkwamen in de standaard- en sportklasse zijn door fotograaf Falco Ebben op de foto gezet. De deelnemers krijgen deze foto tijdens de huldiging op 5 maart aangeboden. Hieronder alle prachtduiven op een rij. Door op de foto te klikken opent u een groter formaat!

Standaardklasse Doffers
Standaardklasse Doffers - 07-1981803 H. Schepens Standaardklasse Doffers - 08-2044819 H.H. Oving Standaardklasse Doffers - 06-2161806 J. Kroese
Standaardklasse Doffers - 08-1013084 Th. Keemers & Zn. Standaardklasse Doffers - 08-1198131 W.G.M. ten Dolle
Standaardklasse Duivinnen
Standaardklasse Duivinnen - 09-1413970 Comb. van Roosmalen Standaardklasse Duivinnen - 06-1692598 R. Beestman Standaardklasse Duivinnen - 08-3845611 Comb. v.d. Wiel-Schreuder
Standaardklasse Duivinnen - 09-1075360 Comb. Vlugt Standaardklasse Duivinnen - 08-2027655 W. van Dijk
Sportklasse Vitesse Sportklasse Midfond
Sportklasse Vitesse - 07-1838851 Cock Groen Sportklasse Midfond - 09-1207450 Cock Groen Sportklasse Midfond - 07-1838892 Cock Groen
Sportklasse Fond Sportklasse Marathon
Sportklasse Fond - 08-1543385 W.A. de Bruijn Sportklasse Fond - 07-5705110 E. Hoogland Sportklasse Marathon - 07-1430910 W. van de Hoek
Sportklasse Jonge duiven
Sportklasse Marathon - 06-1632188 M. van den Berg Sportklasse Jonge duiven - 10-1289033 H. Scheffel Sportklasse Jonge duiven - 10-1688185 W.A. de Bruijn
Sportklasse Jaarlingen
Sportklasse Jaarlingen - 09-1201894 C. & M. Everling Sportklasse Jaarlingen - 09-1033351 B. Braspenning Sportklasse Jaarlingen - 09-1580693 G. Munnik
Sportklasse Oude duiven
Sportklasse Oude duiven - 06-1762338 Beute & Zn. Sportklasse Oude duiven - 08-2027748 Beute & Zn.

Beëindiging onderzoek aanklager
Vanwege het beëindigen van het lidmaatschap door de heer B.W. te D.H. zal de Aanklager NPO het tuchtrechtelijk onderzoek naar de overtreding van artikel 12 van de Statuten (verplichting leden NPO) stopzetten. Hem is schriftelijk meegedeeld dat wanneer hij zich weer aanmeldt als Basislid van de NPO het onderzoek hervat zal worden.


Nieuwe controleurs benoemd
Op 22 januari jl. vond in het verenigingslokaal van de Enschedese postduivenvereniging De Luchtsport weer een cursus 'Controleur Oneigenlijk Gebruik van Substanties bij Postduiven' plaats. Er waren ca. 20 mensen aanwezig, actieve controleurs en vier cursisten. Door de heren De Jongh (directeur Bureau NPO) Hassing (Aanklager NPO) en Derycke (Adviseur dopingvraagstukken en duivenarts) werden de reglementen en de procedures rondom monstername uitgelegd. Na de lunch werd door de heer Derycke uitgelegd wat doping precies inhoudt en welke schadelijk effecten dit heeft op de gezondheid van de duiven. Hierna hadden de kandidaat-controleurs een week de tijd om de stof goed in zich op te nemen, waarna ze op 29 januari examen mochten doen op het Bureau N.P.O. te Veenendaal. We zijn verheugd te kunnen meedelen dat de heren Van Beveren uit Vlaardingen, Haandrikman uit Leuvenheim en Luinge uit Coevorden dit examen hebben gehaald en vervolgens van de heer Kokke, namens het Bestuur NPO, een oorkonde en presentje mochten ontvangen.


 Pigeon Village

Omdat er veel vragen binnenkomen over Pigeon Village (PV), heeft de NPO hen gevraagd in het kort te schetsen wat de consequenties voor de leden zijn. Mocht u aanvullende inhoudelijke vragen hebben kunt u deze stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

‘Pigeon Village’ het nieuwe rekenbureau voor de Nationale wedvluchten
Onlangs heeft de NPO besloten het nationale rekenwerk te laten uitvoeren door Pigeon Village (PV). PV is al sinds 2009 actief in de duivensport, eerst als een databasetoepassing met als doel het verzamelen en presenteren van resultaten van prijsvliegende duiven. Sinds 2010 is PV ook als rekenbureau actief om indien nodig van ontbrekende wedvluchten zelf de klasseringen uit te rekenen.

Het rekenprogramma is volledig online, interactief en uiterst modern van opzet. D.w.z. de  uitslagen en kampioenschappen worden  in ‘real time ‘berekend zonder dat hiervoor personeel noodzakelijk is. Via de statusschermen is het verloop van een wedvlucht online te volgen. De voorlopige en definitieve uitslagen zijn op de website van PV te raadplegen en kunnen via e-mail naar de opdrachtgever worden gestuurd waar ze geprint en verspreid kunnen worden. De kosten voor het rekenwerk bedragen een eurocent per duif. Hiervoor krijgt u de uitslagen en kampioenschappen per vereniging, samenspelen, regio’s, rayons etc. tot en met de afdelingsuitslagen. Verenigingen, samenspelen, rayons etc. kunnen hun rekenwerk door PV laten uitvoeren ook als de afdeling haar rekenwerk niet aan PV uitbesteedt. Samenspel- en rayon indelingen zijn op een eenvoudige manier aan te passen. Reclamaties worden automatisch verwerkt en het herberekenen van de uitslagen vindt in ‘real time’ plaats. U ziet dus direct het effect van uw reclamatie.

Naast de database met de gegevens van de duiven en het rekenbureau biedt PV voor de gebruiker nog veel meer mogelijkheden om de prestaties van zijn duiven, en stambomen te presenteren. Het privacy niveau is eenvoudig in te stellen, zodat gegevens die u niet openbaar wilt maken alleen voor u toegankelijk zijn.

Zo kan de liefhebber met een PV-account op eenvoudige wijze zijn eigen website inrichten compleet met stamboom en foto’s van zijn duiven. Stamboomgegevens zijn eenvoudig te importeren uit andere stamboombestanden.

Het stamboomprogramma is gratis voor liefhebbers van de afdelingen waarvan de uitslagen door PV worden berekend.

Voor de werkzaamheden in de vereniging stelt PV gratis de door NPO toegelaten applicatiesoftware PV-DAS2010 beschikbaar. Met dit programma kunnen alle voorkomende werkzaamheden zoals: koppelen van de duiven,  inlezen van wedvluchtgegevens, versturen van UDP-bestanden, het maken van een klassering etc. worden uitgevoerd. UDP-bestanden kunnen naar meerdere e-mail adressen tegelijk worden gestuurd. U ontvangt na het insturen van een UDP-bestand van PV een ontvangstbevestiging en indien nodig een uitgebreid foutenrapport. Het ledenbestand en verenigingsgegevens kunnen in PV-DAS2010  op een eenvoudige manier van de NPO-website worden gedownload. U bent dus altijd up to date.

Het PV-team


 Eindstand na ophef over rekenwerk
door Wiebren van Stralen

De NPO heeft voor de Nationale Vluchten 2011 diverse partijen gevraagd om offerte te maken voor hun rekenwerk, nadat een mogelijke overname van de grootste rekenaar -Compuclub- niet doorging (half 2010). De NPO zag teveel financieel risico voor een dergelijke overname en zag er vanaf.
Er zijn drie aanbieders van rekenwerk voor de NPO. Nog meer voor Afdelingen (en daarmee verenigingen), in alfabetische volgorde:

- Compuclub
- PigeonVillage
- WPROL

Uitslagen worden gemaakt op basis van een door een rekenprogramma aangemaakt UDP bestand.
UDP, waarbij de U staat voor Universeel, is door ieder rekenprogramma te verwerken. Dus als je op de achterkant van een sigarendoos een uitslag maakt en die in UDP aan kunt leveren, kan iedere rekenaar dat bestand verwerken.

Systematiek:
Vereniging leest de klokken uit, handmatig en electronisch en rekent de ons bekende uitslag uit.
Voor de vlucht een D-bestand, na de vlucht een W-bestand, wordt aangeleverd aan de rekenaar, in UDP-formaat.
Dit UDP-formaat wordt naar de rekenaar gestuurd van de Afdeling, waarmee ook de uitslagen van samenspelen worden berekend. Ook fondclubs hanteren vaak die lijn. Bij Nationale vluchten gaat het UDP-bestand ook naar de NPO.
Vervolgens berekent de rekenaar op basis van dat UDP en de regels voor uitslagen (1:10, 1:4 bijv.) een uitslag die ze daarna publiceert. De individuele prestaties worden verwerkt in kampioenschappen en via een abonnement of een eindejaarsuitdraai worden de prestatie per liefhebber per duif weer teruggegeven (tegen kosten).

Afhankelijk van wie er rekent en voor welke uitslag, worden rekenkosten berekend door de rekenaar.

Nationale vluchten
De NPO heeft voor de nationale vluchten een bestek opgesteld op basis waarvan de inschrijvers een offerte kunnen doen om het rekenwerk te krijgen. Naast automatiserings, beveiligings en servicevoorwaarden wordt ook gekeken in hoeverre een rekenaar solvabel is.

Afdelingen
Op basis van eenzelfde procedure kunnen afdelingen ook bepalen wie het rekenwerk voor hen uitvoert. De verenigingen moeten dan met dit afdelingsprogramma werken of in ieder geval het gewenste formaat aan de rekenaar van de afdeling kunnen aanbieden.

Alle partijen maken voor aanvang van seizoen 2011 een keuze welke rekenaar zij het rekenwerk gunnen. Dat kan voortzetting van de huidige aanbieder zijn of een keuze voor een nieuwe rekenaar. Dat is overigens ieder jaar zo.

Aanbod:
Van alle aanbieders is informatie beschikbaar, de ene organisatie profileert zich beter dan de andere.
WPROL lijkt het meest internationaal en internetgeoriënteerd, getuige de site WPROL.com
Pigeonvillage laat zien welke mogelijkheden er nog meer zijn met duif -en uitslaggegevens dan het uitsluitend berekenen van een uitslag en die op internet publiceren. Compuclub volgt deze ontwikkeling ook en laat sinds een paar weken ook zien dat de gegevens ruimere toepassing kunnen bieden, zij het beperkt.

Toekomst
Gezien de vele mogelijkheden die internet en automatisering bieden, voorspel ik een nog veel grotere ontwikkeling de komende jaren, die allereerst zal betekenen dat papieren uitslagen een service worden in plaats van een voorwaarde, die daarna de duivenbladen overbodig maken en tenslotte teletekst overbodig maken. De ontwikkelingen zijn al een aantal jaren gaande. Dat betekent niet dat die functionaliteiten zullen verdwijnen, integendeel. Iedere vorm van samenspel kan natuurlijk zelf besluiten een uitslagbestand te drukken of te kopiëren voor leden die deze service wensen.
De toekomst is er één van openbaarheid, door een kleine digitale revolutie zoals die in de rest van de beschaafde wereld door de opkomst van internet allang een volgend hoofdstuk is ingegaan. Een electronisch systeem dat de gegevens via internet meteen doorstuurt aan een online-uitslag (melden hoeft niet meer), een website waar dit binnenkomt en die tevens is voorzien van belangrijke mededelingen van de organisatie, waar prestaties van de duiven opvraagbaar zijn evenals een stamboom en er zelfs geboden kan worden. Via videoreportages en sms-twitter en hyvesberichtjes ontstaat er een nieuwe 'vereniging' van liefhebbers die sportplezier in het digitale tijdperk beleven. Ik zie het al voor me.


Voorbeeld duplicaat

Duplicaateigendomsbewijzen
aanvraagdatum 31 januari 2011

Jaar Ringnummer(s) Jaar Ringnummer(s)
2008 1561234
1923761
2130226
   2009 1007396
1018541
1403236
1403248
1403479
1633889
3938179
5918630
2010 1027220
1331488
1356282
1356284
1511727
1840846
1845653
1851350

Wilt u bezwaar maken? U kunt uw reclame sturen naar Bureau NPO, Postbus 908, 3900 AX te Veenendaal of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van de datum 31 janauri 2011.IN DE KIJKER

Uw website 1 jaar naast elk artikel?

Bekijk onze tarieven om te adverteren!

GESPONSORDE LINKS

Please paste a VALID AdSense code in AdSense Elite Module options before activating it.

SPONSOREN

 

TOPPERS IN BEELD

Combinatie Kroesen uit Klazienaveen

Drukt neus aan het venster met diverse kampioenschappen in afdeling 10. Als we de klok zeg maar 10 jaar terug zetten ...

Topper in beeld

Theo Streefkerk en zoon, Ameide - ...

Inleiding Theo Streefkerk is een heel bekende naam onder de mannen van het zware labeur. Iedereen heeft zijn naam ...

Topper in beeld

Klip - Verhagen, Rotterdam

Klip – Verhagen (Rotterdam) Wat kunnen we nog schrijven over deze combinatie. Al jaren staan ze aan de top van de ...

Topper in beeld

KEEK OP DE WEEK

It giet oan - John Logemann -

Beroemde woorden van de toenmalige voorzitter van de Elfstedenvereniging. Henk Kroes heet hij, hij was naast ...

John Logemann

Mooi man - John Logemann -

Mooi is het op de hokken, de jongen rijzen de pan uit. Ik sprak toevallig met Bram deze week, ook bij hem loopt het ...

John Logemann

'We worden terug op aarde gezet'... - ...

Hallo allemaal, Als eerste hoop ik dat jullie en jullie naasten nog gezond zijn en dat ook mogen blijven. We ...

Evelien's Journaal

COLUMNS

Vandaag - Ad Schaerlaeckens -

 Vandaag kon men weer duiven letten. Velen voor het eerst sinds lange tijd. Liefhebbers tegen de Belgische ...

Ad Schaerlaeckens

It giet oan - John Logemann -

Beroemde woorden van de toenmalige voorzitter van de Elfstedenvereniging. Henk Kroes heet hij, hij was naast ...

John Logemann

Weer vliegen - Ad Schaerlaeckens -

  Voor info m.b.t. de mogelijkheid tot spelen in Nederland zie www.deduif.be  Kennelijk zit niet ...

Ad Schaerlaeckens

STEL JEZELF VOOR

Francois Moors - Melsele

Stelt ..  

Stel jezelf voor

Hennie Beumer

Stelt....

Stel jezelf voor

Aurelio padovano uit Breukelen - Stelt ...

Stel jezelf voor

W. Vink en Zoon - Stellen zichzelf voor

Stel jezelf voor